Den globale Grundtvig

Kirkehistorisk seminar ved lektor, ph.d. Anders Holm om "Den globale Grundtvig"

Grundtvigs store betydning for dansk kirke- og kulturliv er velkendt. Men spørgsmålet om, hvor eller om han overhovedet har sat sig spor i udlandet, efterlader straks de fleste med et mere flimrende billede. Seminaret handler om nogle af de mere eller mindre kendte og til tider overraskende sammenhænge, hvor Grundtvigs navn pludselig dukker op, og diskuterer, om der er et mønster.  

Alle er velkomne!