Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Hausens teologi og den tidlige danske reformation – Københavns Universitet

Afd. for Kirkehistorie > Arrangementer > Hans Tausen mellem Lut...

Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Hausens teologi og den tidlige danske reformation

Ph.d.-forsvar ved cand.theol. Rasmus H.C. Dreyer

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

  • Lektor Carsten Bach Nielsen, Aarhus Universitet
  • Professor Ole Peter Grell, Open University, Milton Keynes, England
  • Lektor Carsten Selch Jensen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)

Forsvarshandlingen ledes af ph.d.-skoleleder, lektor Carsten Pallesen

Afhandlingen kan frem til forsvaret downloades her

Efter forsvaret er der reception på Markedspladsen, hvor alle er velkomne.