Prædikens reformatorer – Københavns Universitet

Afd. for Kirkehistorie > Arrangementer > Prædikens reformatorer

Prædikens reformatorer

Forelæsning i den åbne forelæsningsrække: Danske reformatorer fra det 16. til det 21. Århundrede 

I 2017 fejres 500 året for Luthers afladsteser som begyndelsen på reformationen i Tyskland. Men hvem indførte og formede protestantisk eller evangelisk kristendom i Danmark? Hvem gennemførte og prægede nogle af de afgørende forandringer, der har ført til den kirke og de kristendomsopfattelser, vi møder i dag?

I forelæsningsform vil en række eksperter belyse nogle af de danske reformatorers indsats og særpræg. Det gælder både hvad angår de formelle rammer eller skiftende tiders kirkeordninger, men også indholdet i form af prædiken, salmesang, konfirmations- og religionsundervisning, vækkelse, moderne menighedsaktiviteter og diakoni.

Forelæsningerne går kronologisk frem og kan dermed give et nyttigt overblik over kirkens og kristendommens historie i Danmark i 500 år.

Oplægsholder: Rasmus H.C. Dreyer

Kommende forelæsninger i rækken:

25/9 Salmesangens reformatorer v. Erik A. Nielsen

2/10 Pietistismens reformatorer v. Tine Reeh

9/10 Teologiske reformatorer i 1800-tallet v. Anders Holm

23/10 Missionske reformatorer v. Kurt E. Larsen

30/10 Folkekirkeordningens reformatorer v. Tine Reeh

Alle forelæsninger er kl. 13 - 15 om mandagen. Man kan deltage en enkelt eftermiddag eller følge hele kurset. Forelæsningsrækken følges også af indskrevne studerende, som skal til eksamen i faget.