Luthersk Dåbsteologi

Seminar i Dansk Lutherforum

Program:

11.00-12.15: Luthers dåbsteologi og arbejdet i arbejdsgruppen om dåb og nadver v. Bo Kristian Holm

Luthers teologi er grundlæggende sjælesørgerisk bestemt. Det afspejler sig også i hans dåbsteologi. Derfor er det de briller, man må læse Luther med. Luthers skrifter om dåben falder i flere faser, og det er muligt at trække en sjælesørgerisk linje gennem dem. Fra dåbssermonen i 1519 med dens sondring mellem tegn, betydning og tro, over skiftet til grundsondringen promissio og fides (løfte og tro) i 1520, Latomusskriftet som et skrifte om dåbens betydning, dåbsritualerne i 1523 og 1526 og forsvaret for spædbarnsdåben i 1524 til den store og den lille Katekismerne og skriftet mod gendøberne.

I arbejdsgruppen om dåb og nadver, som havde til opgave af forberede drøftelser af Folkekirkens dåbspraksis i lyset af den evangelisk lutherske tradition har nyere studier i Luthers forståelse af dåben naturligt spillet en rolle.

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.30: Evangelisk luthersk dåb i dag. Om børn, synd og død v. Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen

Den evangelisk lutherske dåbsteologi er præget af flere klassiske teologiske problemstillinger som f.eks. spørgsmålet om historiske begivenheders betydning for den menneskelige identitet, identitetens karakter af gave eller gerning eller spørgsmålet om menneskets evne til at forstå sig selv, sin praksis og sit liv. I den aktuelle debat om dåb er disse spørgsmål specielt dukket op i skikkelse af en diskussion om forståelsen af Gud som far og den døbte som Guds barn. Skabes, fødes eller døbes vi som Guds børn? Og hvad vil det sige ikke at være Guds barn? Et svar kræver ikke bare, at den lutherske dåbsteologi reflekteres, abstrakt teologisk, i sin frelsesmæssige sammenhæng, men formentlig også en forbindelse af de to ord ”børn” og ”død”, der er ganske konkret og bl.a. rejser spørgsmålet, om begrebet ”barn” teologisk betragtet nu også er så enkelt og entydigt, som den aktuelle dåbsdiskussion indimellem synes at forudsætte.

14.30-15: Kaffepause

15.00-16.00 Fælles tekstlæsning: Von der Wiedertaufe an zwei Pfarherrn, 1528 v. Anna Vind

Deltagelse gratis. Tilmelding til teobh@cas.au.dk for tilsendelse af materiale.

Vær venligst opmærksom på, at seminaret afholdes på Det Juridiske Fakultet i lokale 8B-2-22!

Arrangør: Dansk Lutherforum ved Thomas Reinholdt Rasmussen, Anna Vind og Bo Kristian Holm med støtte fra fem danske stifter.