'Non tantum ... sed in primis' - Jesper Rasmussen Brochmands trosbegreb mellem dogmatik og sjælesorg

Seminar med ph.d.-studerende Jonas Kjøller-Rasmussen

I den efterreformatoriske teologi har Melanchthons trefoldige beskrivelse af troen været en afgørende ledetråd: notitia, assensus, fiducia. Disse tre danner centralbegreberne for den lutherske ortodoksis forståelse af troen, men ikke altid med samme vægtlægning. I seminaret vil jeg udfolde Brochmands trosbegreb, som det er defineret i Universæ Theologiæ Systema, og sætte det ind i en bredere luthersk kontekst i samtiden for at belyse dets særegenhed. Dernæst vil jeg tage fat på en foreløbig undersøgelse af, hvordan Brochmand tager sit trosbegreb i anvendelse i huspostillen, Sabbati Sanctificatio, som led i et fromhedsteologisk, sjælesørgerisk arbejde.