Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 

Postadresse:

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie
C/O Mattias Skat Sommer
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skovs Vej 3
8000 Århus C

Alle henvendelser vedrørende abonnement rettes til:

Syddansk Universitetsforlag
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf: +45 65501740
press@forlag.sdu.dk

Kirkehistoriske Samlinger

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har siden 1849 udgivet årbogen Kirkehistoriske Samlinger samt et registerbind for årene 1849-2006. Udgivelsen sker under redaktion af Carsten Bach-Nielsen, Martin Wangsgaard Jürgensen og Jens Rasmussen. Formand for Selskabet er adjunkt Rasmus H.C. Dreyer (rhd@teol.ku.dk)

Et almindeligt abonnement koster Dkr. 240,- plus forsendelse, mens et studenterabonnement koster Dkr. 150,- plus forsendelse.

Årgang 2017

Artikler:

Kaare Rübner Jørgensen:
"Biskoppernes ægyptiske jordemødre
 De tyske teologer på herredagen i København 1530"

Søren Wogensen:
"Kirkehistorikeren L.P. Fabricius’ bidrag til Gotlands reformationshistorie"

Mattias Skat Sommer:
"Da den danske reformation drog mod vest"

Jens Rasmussen:
"Et opgør om synden hos Plesnerfamilien
 – med baggrund i de fynske præstebrødres nyortodoksi"

Flemming Kofod-Svendsen:
"Hvad karakteriser vækkelsesbevægelser, der kalder
 sig lutherske?"

Småstykker, debat og kildeudgivelser:

Jens E. Olesen:
"Formidling og agitation i den tidlige danske reformationskamp"

Jens Lyster:
"Johann Habermanns bønnebog på dansk"

Knud Børge Pedersen og Carsten Bach-Nielsen:
"Thomsens Hans Tausenmaleri – replikker og tilføjelser."  

Carsten Bach-Nielsen:
"Et vestslesvigsk reformationsminde om slægten Luther
Kilde og kommentar"

Anna Bojsen-Møller:
"Eline Boisens erindringer: Hefte 47"

Kurt E. Larsen:
"2016 – en oversigt over dansk kirkeliv"