Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 

Postadresse:

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie
C/O Tine Ravnsted-Larsen Reeh
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København

Alle henvendelser vedrørende abonnement rettes til:

Syddansk Universitetsforlag
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf: +45 65501740
press@forlag.sdu.dk

Kirkehistoriske Samlinger

Forside 2020

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie er et akademisk selskab hjemmehørende på Det Teologiske Fakultet. Selskabets styrelse består af ledende kirkehistorikere med dansk kirkehistorie som forskningsområde. Selskabet arrangerer et årligt seminar og har siden 1849 udgivet årbogen Kirkehistoriske Samlinger samt et registerbind for årene 1849-2006. Kirkehistoriske Samlinger et er videnskabeligt tidsskrift og det førende tidsskrift for dansk kirkehistorie. Selskabet har endvidere udgivet en række kilde samt andre mindre bøger med artikler mv. Kirkehistoriske Samlingers ansvarshavende redaktør er postdoc, ph.d. Mattias Skat Sommer (Oslo) (m.s.sommer@teologi.uio.no).

Formand for Selskabet er sognepræst, ph.d. Rasmus H.C. Dreyer (rhd@km.dk).

Et almindeligt abonnement koster 275 kr. plus forsendelse, mens et studenterabonnement koster 150 kr. plus forsendelse.

Indsendelse af bidrag sker til redaktøren. Deadline for årgang 2022 er 15. november 2021. Se manuskriptvejledningerne for forskellige krav vedr. artikler, der skal fagfællebedømmes, og kilde- og debatartikler.

Årgangene 1849-1913 er digitaliseret i privat regi, men frit tilgængelige på adressen www.kirkehistoriskesamlinger.dk

 

Årgang 2020:

 • Sigrid Nielsby Christensen: Enevold Ewalds selvprøvelsesprogram
 • Kim Arne Pedersen: Kontinuitet og brud i fortolkningen af Grundtvigs syn på det sønderjyske spørgsmål. En receptionshistorisk undersøgelse. Grundtvig og genforeningen
 • Christian de Fine Licht: »Helsognspræsten«
 • Lars N. Henningsen: Genforeningens frihedslove og grænselandets mindretalskirker 1920-2010
 • C.C. Jessen: Kirken i genforeningen. Slesvigske noter
 • Carsten Bach-Nielsen: Fra Ernst Sauermanns regeringstid
 • Ida Balslev Willert: Krigsfangenskab og genforening. Breve fra Hans Fuglsang-Damgaard 1917-1920
 • Leif Arffmann: Den første bispevalgkamp i Haderslev Stift
 • Mattias Skat Sommer: Salmedigter mellem tysk og dansk. Tre breve fra Harald Vilstrup 1947-1954 med indledning og kommentar
 • Carsten Bach-Nielsen: Da Slesvig fik dansk bibel. A.H. Franckes forord til Huus- og Reyse-Bibelen 1738
 • Henrik Frandsen: Sejlivede myter om Niels Hemmingsen
 • Kurt E. Larsen: 2019 – en oversigt over dansk kirkeliv