Hvem har skrevet årets kirkehistoriske speciale?

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie uddelte i 2015 for første gang sin pris for årets kirkehistoriske speciale. Vi ønsker fortsat at fremme studiet af Danmarks og Nordens kirkehistorie, hvorfor vi på ny indkalder forslag til nomineringen af årets kirkehistoriske speciale for året 2020.

For at komme i betragtning skal specialet omhandle et kirkehistorisk relevant emne med relation til Danmarks og Nordens kirkehistorie, men alle relevante fagområder (teologi, historie, antropologi, sociologi osv.) kan komme i betragtning. Desuden skal specialet være bedømt på det tidspunkt, da det indsendes til nominering.

Specialet samt en kort anbefaling fra vejleder eller anden fagperson (max én side!) skal være selskabet i hænde senest den 1. februar 2021. Der nedsættes derefter et fagligt bedømmelsesudvalg.

Specialer, der er bedømt inden for det seneste år, kan indstilles. Adressen er:    

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie  
att: Tine Ravnsted-Larsen Reeh
trr@teol.ku.dk

Overrækkelsen af prisen for årets kirkehistoriske speciale foregår på styrelsens årsmøde i marts måned 2018 på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Vinderen vil få særskilt besked.

Yderligere henvendelser og forespørgsler kan ske til selskabets formand sognepræst Rasmus H.C. Dreyer, Elmevej 6, 4180 Sorø. rhd@km.dk