Æstetik, erkendelse og tro - Nordisk homiletikkonference

Thomas Kluge, alterbillede, Linå Kirke, 2015

Kunstnere og forfattere, teologer og filosoffer sætter forholdet mellem teologisk refleksion og æstetisk erkendelse i centrum på denne konference. Hør blandt andre Thure Lindhardt, Adam Price, Merete Pryds Helle, Thomas Kluge og Jan Olav henriksen.  

I den protestantiske tradition vægtes ord og sprog som kilde til tro og erkendelse. Reformatorerne fokuserede på det nytestamentlige udsagn om, at ”troen kommer af ordet, der høres” (Rom 10,17). Den reformatoriske opfattelse af hørelsen som privilegeret medium udfordres imidlertid – kritisk og konstruktivt – dels af empiriske undersøgelser, som understreger samspillet mellem alle sanseorganer, dels af de udøvende kunstarter, som i høj grad ligger vægt på synssansen. Samtidig understreger aktuelle politiske diskussioner, tv-serier, skønlitteratur og historiske institutioner, at religion og tro fortsat spiller en væsentlig rolle i forståelsen af vores kultur og identitet. På denne konference vil kunstnere og forfattere, teologer og filosoffer belyse troens mange-facetterede erkendelses- og udtryksformer i form af teater, litteratur, billedkunst og musik. På denne baggrund vil forholdet mellem teologisk refleksion og æstetisk erkendelse blive diskuteret. Konferencen tager udgangspunkt i en nordisk kontekst, hvorfor foredrag og workshops foregår på de skandinaviske sprog.

Praktiske oplysninger


Tid: Torsdag den 24. kl. 9.00-21.00 og fredag den 25. august 2017 kl. 9.30-13.00.

Sted: Det Teologiske Fakultet, KU. Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 Kbh. S. Auditorium 4A.0.69. (Indgang: Njalsgade 76 v. Islands Brygge Metro).

Tilmelding: Klik her. Efter først til mølle princippet, senest den 29. maj. Ved tilmelding oplyses hvilken workshop, man som første og anden prioritet ønsker at deltage i.

Pris: 200 kr. til forplejning for præster fra Helsingør, København, Roskilde og Lolland-Falster Stifter. Øvrige deltagere 1000 kr. Beløbet indbetales først, når man har modtaget bekræftelse på, at man er optaget på konferencen, og det refunderes ikke.

Overnatning: Man er selv ansvarlig for at arrangere overnatning. Nærliggende og billige hoteller: http://www.hotelcopenhagen.dk/ og https://www.cabinn.com/hotel/city-hotel-koebenhavn-copenhagen

Se programmet.

Kontakt: Marlene Ringgaard Lorensen, mrl@teol.ku.dk