Blev ånden sat fri? - Kirken i dag og arven efter 1968

Konference med oplæg af blandt andre: Prof. Niels Henrik Gregersen, Prof. Ulrich Duchrow, forfatter Anne-Lise Marstrand Jørgensen og Steffen Brandt (TV-2)

Arrangører: Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med Københavns, Helsingør, Roskilde, Fyns og Lolland-Faster Stift.

I år kan ungdomsoprøret fejre 50 års jubilæum. 1968 var et magisk år, hvor stemningen af nybrud og forandring satte en bevægelse i gang, der nåede ud i alle hjørner af samfundet. Det handlede om at vende vrangen ud af det bestående og gå nye veje - på universiteter og skoler, på arbejdspladser, i familien mellem generationerne, og ikke mindst mellem kønnene. Kvindebevægelse, kollektivisme og eksperimenter med forskellige livsformer vandt frem og satte dagsordenen for en ny frihedskultur.

Spørgsmålet er, hvad 68-bevægelsen kom til at betyde for kirken? Hvad er der tilbage af arven fra 68, og hvordan lever vi med de spor, der er efterladt os?

På programmet er:

  • Professor Niels Henrik Gregersen med et overblik over de brede strømninger i de sidste 50 års teologiske udvikling.
  • Lektor Else-Marie Wiberg Petersen spørger hvor den feministiske teologi blev af?
  • Professor Ulrich Duchrow er et hovednavn inden for den politiske teologi i Tyskland og giver et indblik i sit eget arbejde med at sætte spørgsmål om samfundsøkonomi og social ulighed på den kirkelige dagsorden.
  • Præst i Svenska Kyrkan og formand for Kyrkomötets gudstjenesteudvalg Sofija Petersen Videke fortæller om arbejdet med en ny ritualbog og hvordan overvejelserne om kønnets betydning har spillet ind.
  • Forfatter Anne- Lise Marstrand kaster os ind i ungdomsoprørets litterære og kulturelle efterdønninger.
  • Et veloplagt panel bestående af professor Lisbet Christoffersen, forfatter og samfundsdebattør Kasper Støvring og forfatter, fredsforkæmper og ”provo” Ole Grünbaum i en debat om identitet og frihed.
  • Sanger og musiker Steffen Brandt synger og fortæller os ind i stemningen fra 68.

Se hele programmet her

Pris: 500 kr.

Tilmelding

Tilmeld dig her via Nemtilmeld

Du bedes oplyse ansættelsessted (stift) ved tilmelding

Tilmeldingsfrist: 20. september 2018