Summer University: Stress, Angst og Kierkegaard – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Arrangementer > Summer University: Str...

Summer University: Stress, Angst og Kierkegaard

Copenhagen Summer University tilbyder dette kursus som kombinerer socialpsykologiske forskningsresultater med Kierkegaards sans for eksistentiel dybde.

Kurset henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle samt ledere, mellemledere og HR-ansvarlige, der søger en dybereliggende forståelse af forholdet mellem arbejds- og privatliv.

Undervejs vil man komme omkring følgende emner:

  • Introduktion til Kierkegaard og hans idéhistoriske kontekst, herunder hans tanker om: Forstillelse og utilregnelighed, samtidens psykiatri, angstens tvetydighed, samt fortælling og personlig identitet.
  • Samtidsdiagnose af utilstrækkelighedsfølelsen i det moderne privat- og arbejdsliv, forskellen mellem skyld og skam, stress mellem fysiologi og psykologi – teologisk set, samt angsten mellem fortvivlelse og frihed.
  • Forskellen mellem præstationsskam og relationsskam, ledelsesmuligheder for at forebygge stressrelateret sygefravær samt stoicisme og ledelse – at lede og blive ledet.

Læs mere om kursus, pris og tilmelding her.