Grundtvig i din undervisning

Grundtvig

Todages kursus for gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen.

Grundtvig er alle vegne: På TV, i radioen, aviser og diverse udgivelser. Han gøres til nationalt symbol, hans salmer og sange synges i kirken og på højskoler, men han bruges også i religions- og uddannelsesdebatten og i diskussioner om nationalitet, rummelighed, frihed mm. Men hvem var han egentlig, hvad har han betydet, og hvordan kan man overhovedet nærme sig denne mangesidige person fra 1800-tallet i gymnasiet og på læreruddannelsen i dag? Hvilke spørgsmål og temaer er centrale, og hvordan kan man vælge ud i det uoverskuelige forfatterskab?

Disse spørgsmål med flere vil blive taget op på et todages-kursus på Københavns Universitet. Kurset vil bestå af forelæsninger af Grundtvigforskere, en workshop med drøftelse af brug af Grundtvig i undervisningen samt andre indslag og en ekskursion til Vartov, hvor Grundtvig var præst.

Program

Torsdag den 28. november:

10:00: Ankomst og kaffe
10:30: Velkomst: Dekan Carsten Selch Jensen
10:35: Nogle greb og knager til arbejdet med Grundtvig: Lektor i kirkehistorie Anders Holm
11:05: Kort pause
11:15: Romantikeren: Litteraturhistoriker, ph.d. Lea Jørgensen
12:15: Frokost
13:00: Mytologen og historikeren: Lektor i dansk: Sune Auken
14:00: Ekskursion til Vartov (kufferter kan tages med her)
14:45: Introduktion til Vartov: Ingrid Ank
15:00: Præsten og salmedigteren: Lektor i kirkehistorie Anders Holm
16:00: Kort pause
16:05: Introduktion til Grundtvigs Værker (Krista Greve Rasmussen)
16:30: Rundvisning på Vartov (Grundtvig Biblioteket, Grundtvigs kirke)
17:00: Tak for i dag

Fredag den 29. november

9:00: Folkeoplyseren og danskeren: (Lektor i kirkehistorie: Kim Arne Pedersen)
10.00: Pause
10:15: At formidle Grundtvig: (Cand.mag., Producent & tilrettelægger, DR, Liv Thomsen)
11:15: Pause
11.30: Politikeren (Lektor i historie Jes Fabricius Møller)
12:30: Frokost
13:15: Workshops om brug af Grundtvig i undervisningen – idéudvekling i grupper mellem kursusdeltagerne
14:00: Grundtvig i dag (Ingrid Ank)
15.00: Opsamling
15.30: Tak for denne gang

Målgruppe
Primært undervisere i historie, retorik, dansk, samfundsfag, filosofi og religion, men alle er velkomne.

Grundbog
Som grundbog på kurset bruges: Anders Holm: Grundtvig – En introduktion. Bogen bedes medbragt.

Tid og sted
Den 28.-29. november 2024

Det Teologiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Yderligere information følger efter tilmelding.

Pris
1.800 kr. (Prisen er inkl. forplejning)

Praktisk kontaktperson
Bjarne Still Lauerbjerg

Faglig kontaktperson:
Anders Holm

Tilmelding
Tilmelding her