Universitetsteologien anno 2021

Dekanen og Fagrådet ved Det Teologiske Fakultetet inviterer til seminar og efterfølgende debat om universitetsteologien anno 2021: Hvad kan den – hvad skal den?

På Det Teologiske Fakultet uddanner vi dygtige teologiske kandidater til det danske arbejdsmarked, ikke mindst til vores hovedaftager som er den Danske Folkekirke, hvor der er god brug for de færdiguddannede teologer. Det betyder også, at den teologi der bedrives på Det Teologiske Fakultet skal være en teologi til tiden, der er sikker i sin kernefaglighed og samtidig bidrager til vigtige samfundsmæssige opgaver og udfordringer.

Men hvordan er universitetsteologien så teologi til tiden med en stærk kernefaglig og et klart samfundsengagement? Det er netop dét centrale spørgsmål, vi gerne vil sætte fokus på gennem dette arrangement, hvor forskellige bud på, hvad universitetsteologien kan og skal anno 2021 vil blive præsenteret, drøftet og debatteret: mangler universitetsteologien synlighed og engagement? Skal den være eller absolut ikke være apologetisk? Hvad er dens rolle i et aktuelt forsknings- og uddannelseslandskab?

Eftermiddagen byder på tre korte oplæg med hver deres vinkel på universitetsteologien efterfulgt af en skarp paneldebat. Vi inviterer alle med interesse for universitetsteologien, og særligt studerende og ansatte ved fakultetet, til at tage del i debatten.

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig da der er begrænsede pladser. Du kan tilmelde dig her.

Tid og sted:

Fredag d. 15. oktober 2021 kl. 13.15-16.00, Alf Ross Auditoriet 9A.3.01

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Program:

13.15: Velkomst v. dekanen

13.20 – 14.05: Tre bud på, hvad universitetsteologien kan og skal anno 2021 ved lektor, Phd Johanne Stubbe T. Kristensen (kl. 13.20), professor emeritus, dr.theol. Viggo Mortensen (kl. 13.35) og professor emeritus, dr.phil. Ove Kaj Pedersen (kl. 13.50).

14.05 – 14.30: Pause

14.30 – 15.40: Korte oplæg og paneldebat ved stiftskonsulent og tidligere generalsekretær ved Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen, lektor, dr.theol. Frederik Poulsen, leder af Grundtvig Akademiet Ingrid Ank og professor, Phd Niels Henrik Gregersen.

Hver af paneldeltagerne har fem minutter til et kort oplæg, hvorefter der vil være debat v. panelet. Tovholder og ordstyrer er lektor, lic.theol. Joakim Garff.

15.40: Afrunding og efterfølgende hyggeligt samvær på fakultetet

Efter arrangementet og det uformelle samvær, vil det være muligt at begive sig videre til TEObar.