Ansatte ved Afdeling for Systematisk Teologi – Københavns Universitet

Karen Marie Leth-Nissen

Karen Marie Leth-Nissen

Postdoc

Jeg forsker empirisk i hvordan folkekirken forandrer sig under pres fra samfundsudviklingen. Hvad gør individualisering og markedsgørelse ved folkekirken - og ændrer det på folkekirkens evne til at opbygge social kapital for det danske samfund?

I øjeblikket foretager jeg kvalitative interviews over hele Danmark, idet jeg tester hypoteserne fra "Dåb eller ej?" (Leth-Nissen og Trolle 2015). Det nye projekt er et samarbejde mellem Center for Kirkeforskning og Kirkefondet.

ID: 123423105