Marlene Ringgaard Lorensen

Marlene Ringgaard Lorensen

Lektor

Primære forskningsområder

Homiletik/prædikenens teologi, historie og praksis, kontekstuel teologi, etnografisk ekklesiologi, flygtninges mødes med Folkekirken, europæiske prædikener i lyset af flygtningesituationen, dialogfilosofi, Mikhail Bakhtin,  praktisk teologi, praksis-teorier.

Aktuel forskning

1) Homiletikkens teologi, historie og praksis

2) Etnografisk ekklesiologi inkl. empirisk undersøgelse af Folkekirkens møde med flygtninge som led i projektet: Consumed identities. Ritualized food and the Negotiation of National Identity in the Danish Majority Church. Del af forskningsprojektet: Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource  i samarbejde med Prof.mso. Gitte Buch-Hansen, KU. REDO er finansieret af det Norske Forskningsråd.      

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Homiletik, sjælesorg, praktisk teologi generelt.

Underviser og vejleder på kompaktkurser vedr. Prædikenens teologi og praksis:

20.-31. januar 2014
Prædikenen mellem bibelske tekster og aktuelle medforfattere
Det Teologiske Fakultet, København

18.-29. august 2014
Prædikenen som liturgisk-æstetisk begivenhed
Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster

5.-16. januar 2015
Prædikenens teologi: Fornuft, fremmedhed og dårskab
Det Teologiske Fakultet, København

For information om fleksibel master samt kompaktkurser i homiletik og sjælesorg se: http://teol.ku.dk/uddannelser/master_som_fleksibelt_forloeb/

ID: 11648