Utilstrækkeligt enestående. En kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet

Christian Hjortkjær forsvarer sin ph.d.-afhandling "Utilstrækkeligt enestående. En kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet".

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor, ph.d. Svend Brinkmann
Lektor, ph.d. Kirsten Hyldgaard
Lektor, lic.theol. Joakim Garff

Efter forsvaret er afdelingen vært ved en reception.

Afhandlingen kan downloades her

Alle er velkomne.