Genopførelser og eftertænkning

Seminar i anledning af Bent Flemming Nielsens 70 års fødselsdag

13:15 Velkomst ved Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen,
leder af Afdeling for Systematisk Teologi

13: 30 Indledning ved Marlene Ringgaard Lorensen,
lektor i praktisk teologi

13: 45 Oplæg ved Christine Svinth-Værge Põder,
lektor i dogmatik:
Karl Barth og korsteologien

14:05 Oplæg ved Nils Holger Petersen, lektor i kirkehistorie:
Korstilbedelsen på langfredag i den tidlige latinske middelalders gudstjenesteliv

14: 25 Oplæg ved Henning Kjær Thomsen,
teologisk stiftskonsulent og fhv. rektor på Pastoralseminariet, Aarhus:
Grundfortællingen

14: 45 Diskussion af dagens oplæg

15:15-16 Reception

Se programmet her