AFLYST! Markering af udgivelse af Kierkegaard’s Journals and Notebooks

Det store oversættelsesprojekt Kierkegaard’s Journals and Notebooks er afsluttet, og værket er klar til udgivelse på Princeton University Press. Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Det Teologiske Fakultet sætter festligt dansk punktum for dette store projekt ved en reception