”Ubi verbum, ibi trinitas” En systematisk-teologisk studie i Martin Luthers treenighedstænkning – Københavns Universitet

Afd. for Systematisk Teologi > Arrangementer > ”Ubi verbum, ibi trini...

”Ubi verbum, ibi trinitas” En systematisk-teologisk studie i Martin Luthers treenighedstænkning

cand.theol. Martin Ravn forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Ubi verbum, ibi trinitas” En systematisk-teologisk studie i Martin Luthers treenighedstænkning.

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Marius Timmann Mjaaland, Det Teologiske Fakultet, Oslo Universitet, Norge
Lektor Bo Kristian Holm, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Lektor Carsten Pallesen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)

Hovedvejleder Christine Põder, bivejleder Anna Vind

Efter forsvaret er afdelingen vært ved en reception.

Afhandlingen kan frem til forsvaret ses her