Biblioteket i undervisningen på Det Teologiske Fakultet – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Bibliotek > Biblioteket i undervis...

Biblioteket i undervisningen

Du kan til enhver tid og på alle stadier i studiet få hjælp af bibliotekarerne til litteratursøgning. Mød op personligt eller send en email eller ring.

I forbindelse med studierne er der nogle skemalagte undervisningstilbud. På første semester gives en generel introduktion til biblioteket og til litteratursøgning i forbindelse med undervisningsen i bibelkundskab. I forbindelse med bacheloropgaven laver vi et 2-timers litteratursøgningskursus med inddragelse af online-bibliografier.

Vi optræder også ofte på de enkelte kursusforløb.

Når du skal skrive speciale vil vi give dig massiv hjælp! Kom så snart du har en ide om dit emne.

Hold også øje med kurser i litteratursøgning på Det Kongelige Bibliotek - eller foreslå selv nogle. 

Det skulle gerne ende med, at du opfylder studieordningens bestemmelser, som lyder, at man skal have erhvervet sig evnen ”til at søge, udvælge og benytte relevant information og litteratur”.

Her er den mere formelle side af sagen, nemlig

Studienævnets Retningslinjer for Biblioteksundervisning under de teologiske uddannelser - uddrag

Mål for biblioteksundervisningen


Studerende på BA-niveau skal have opnået viden om:

  • hvordan fagligt relevante informationskilder er organiseret
  • hvordan fakultetets egne biblioteker er struktureret og kan benyttes
  • hvordan Det Kgl. Biblioteks ressourcer er struktureret og kan benyttes
  • hvordan biblioteksressourcer på landsplan kan benyttes
  • hvordan man foretager hensigtsmæssige søgninger i relevante informationsressourcer (bibliografiske redskaber, bibliotekskataloger, databaser samt internet)
  • hvordan man kritisk kan vurdere litteratur og information


Et mål med undervisningen som helhed er, at de studerende opnår forståelse for, at informationssøgning er en færdighed, som hænger uløseligt sammen med studiet. Det er således vigtigt at gøre sine egne erfaringer undervejs igennem hele studiet, da kompetencerne udvikles herved.

. . . 

BA-uddannelsens sidste semester finder biblioteksundervisningen sted i tilknytning til BA-projektet. Denne foregår på baggrund af de studerendes individuelle emner, jf. Vejledende retningslinjer for bachelorprojektseminar.

Studienævnet for Teologi, den 8. juni 2007