Center for Europæisk Islamisk Tænkning – Københavns Universitet

 Foto fra arkitektfirmaet Big der forestiller den nye moske i Ørestaden


Center for Europæisk Islamisk Tænkning, CEIT (afsluttet)

Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT) har siden 2007 haft til huse på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, som et femårigt forskningsprojekt ledt af Jørgen S. Nielsen, der fik tildelt et professorat fra Grundforskningsfonden.

Centerets primære fokus var islamisk religiøs tænkning i Europa. Målet var at afsøge og forstå denne tænkning både i islams historiske kontekst og i forhold til samtidig islamisk tænkning. I centerets arbejde blev der foretaget sammenlignende analyser af udviklingen i både islam, kristendom og den gensidige påvirkning i en europæisk kontekst.

Centeret er formelt lukket fra juni 2013.