Norms and Narratives in the Nordic Nations (NoNa) – Københavns Universitet

CEIT > Norms and Narratives

 

 

 

 

 

"Norms and Narratives in the Nordic Nations" er et forskningsnetværk støttet i tre år af NordForsk med partnere fra i alt seks nordiske og baltiske lande. Det Teologiske Fakultet repræsenteres i netværket ved Michael Perlt fra Afdeling for Kirkehistorie, som er netværkskoordinator.

Grundidéen i projektet er at undersøge relationer og brudlinjer mellem normer og narrativer. Normer forstås som en slags sociale, religiøse, kulturelle og retlige byggesten, der er med til at skabe vores virkelighed. Men normerne opstår ikke ud af ingenting og henter megen kraft og støtte fra de fortællinger og den kulturelle hukommelse, der følger dem. Fortællingerne er om demokrati, om historien, om folket og om religion, og vi møder dem i hverdagen når vendingen 'dette går over i historiebøgerne' bruges.

Vi tænker netværket som en slags tværdisciplinært, fællesnordisk forskningslaboratorium, hvor vi vil anvende de nye medier og ny web-teknologi til at dele og formidle forskningen hurtigt og smidigt, både mellem medlemmerne og ud til offentligheden.

- og om NordForsk her: www.nordforsk.org