Om CEIT – Københavns Universitet

CEIT > Om CEIT

 

Om CEIT

Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT) er et forskningscenter, der hører under Det teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Det var finansieret af Danmarks Grundforskningsfond indtil slutningen af september 2012.

CEITs forskningsfelt er islamisk religiøs tænkning i Europa. Målet med forskningen er at afsøge og forstå denne form for tænkning både i en historisk islamisk kontekst og i forhold til den samtidige islamiske tænkning. Desuden vil der blive foretaget sammenlignende analyser af udviklingen i både islam og kristendom i en europæisk kontekst.

Ceits forskningsområder:

  • De demografiske og statistiske undersøgelser af de islamiske trossamfund og de muslimske borgere i de europæiske stater
  • Udviklingen af den islamiske theologi og filosofi
  • De juridiske og politiske implikationer islam fordrer og indeholder, samt de processer og forandringer af forholdet mellem stat og religiøse samfund, der finder sted i Europa
  • Afrikanske islamiske eksilsamfund i Europa
  • Udviklingen og institutionaliseringen af islam i de postsocialistiske stater