RELIGARE-projektet

Rapporten ‘Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections’ er det danske bidrag til det europæiske forskningsprojekt RELIGARE, som fra 2010 til 2013 undersøger religiøs mangfoldighed og sekulære modeller i Europa. Rapporten bygger på 18 dybdegående interviews med nøglepersoner fra den danske offentlighed. Efter en kort introduktion til de danske forhold, som primært er henvendt til de europæiske kolleger, udforsker rapporten fire temaer. Først religion og familien, dernæst religion og arbejdsmarkedet, så religion og det offentlige rum og endeligt religion og statsstøtte.

RELIGARE, der er et EU-finansieret forskningsprojekt, er et samarbejde mellem universiteter fra ti forskellige europæiske lande, som undersøger den religiøse pluralisme som den opleves i Europa i dag. Læs mere om hele projektet.

Det treårige forskningsprojekt (feb. 2010 - jan. 2013) forventes at resultere i:
  - Policy-anbefalinger til EU og til de nationale regeringer og politikere
  - Separate udgivelser på både engelsk og dansk
  - Database med informationer og e-learning-materialer (engelsk)

Den danske forskningsgruppe ledes af prof. Jørgen S. Nielsen og består desuden af prof. Lisbet Christoffersen og prof. Hanne Petersen samt ph.d. Niels Valdemar Vinding og stud.theol. Karen Giødesen.