Center for Kirkeforskning – Københavns Universitet


 

Center for Kirkeforskning har til formål at udforske kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, kirkernes institutionelle og samfundsmæssige vilkår, kirkernes bidrag til det danske samfunds identitet og sammenhæng og religionens generelle udvikling i Danmark.

Præsteerindringer


Center for Kirkeforskning indsamler præsteerindringer som led i et forskningsprojekt om dansk sogne- og præsteliv i anden halvdel af det 20. århundrede. Klik her for at læse skrivevejledning og se indsendte bilag.

Salmesang


I forbindelse med hymnologiprojektet, som afsluttes med udgivelsen Salmesang - Grundbog i hymnologi vil der her på siden være adgang til supplerende materiale. Læs bogens indholdsfortegnelse og find supplerende materiale her.

Surveys


Center for Kirkeforskning gennemfører årlige surveyundersøgelser af danskernes forhold til kristendom og kirke i samarbejde med Det Danske Bibelselskab. Find mere information om undersøgelserne her.

Kirkestatistik


Folkekirkens aktivitetsstatistik: Status omkring de hidtidige undersøgelser og forslag vedr. den fremtidige dataindsamling og analysevirksomhed mht. folkekirkens aktiviteter. Læs mere om udgivelserne fra Det Teologiske Fakultet her.