Egne projekter – Københavns Universitet

Egne projekter

Højmessen set fra kirkebænken

En sammenlignende undersøgelse af gudstjenestedeltagernes oplevelse af højmesse med dåb i fire kirker med forskellig liturgisk profil og praksis i Frederiksberg Provsti.

Hent rapporten her: Rapporten af cand.theol., ph.d. Nete Helene Enggaard.

Dåb eller ej

En pilotundersøgelse af forældrenes beslutning omkring barnedåb. Med udgangspunkt i Sydhavn Sogn analyserede projektet de demografiske forhold, der kendetegner forældre, der vælger dåben til eller fra. Forældrenes motiver og tanker om dåben er undersøgt. Resultatet af interviewene sammenholdes med resultatet af en sogneanalyse, der gennemføres af Kirkefondet.

Hent rapporten med bilag her

Hvad forventer folket af folkekirken?

Et medlemsperspektiv på diskussionen om forandringer i folkekirkens struktur på landet, i forstæderne og i byen. Med udgangspunkt i dokumenterede ændringer i danskernes brug af kirken er formålet med projektet at undersøge hvad folkekirkens medlemmer forventer af kirken med hensyn til ritualer og øvrige aktiviteter. Forventningerne skal sammenholdes med de aktuelle tendenser til regionalisering, hvor dele af den kirkelige aktivitet samles i byerne, mens antallet af gudstjenester på landet er vigende. Projektbevillingen er givet under forudsætning af styregruppesamarbejde med projektet "Kirken på landet" ved Landsforeningen af Menighedsråd.

Hent rapporten med bilag her

Salmesang. Grundbog i hymnologi

Grundbogen, der er redigeret af Peter Balslev-Clausen og Hans Raun Iversen, udkom den 3. november 2014. Læs bogens indholdsfortegnelse og find supplerende materiale her:

Indholdsfortegnelse og indledning

Danske salmer på engelsk, tysk, nordfrisisk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk og svensk

Oversigt over salmerne i folkelige sangbøger

Kirkestatistik

På grundlag af folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik er der gennemført et udredningsarbejde under Center for Kirkeforskning. Formålet var at udarbejde en fælles status omkring den hidtidige kirkeaktivitetsmæssige dokumentation og at komme med forslag vedr. den fremtidige dataindsamling og analysevirksomhed i forhold til folkekirkens aktiviteter.

Gå til projektets side.

Læs projektbeskrivelsen her.