Samarbejdsprojekter – Københavns Universitet

Samarbejdsprojekter

Vesterbro-undersøgelsen

Center for Kirkeforskning har stået for den faglige rådgivning omkring en undersøgelse af forholdet mellem folk og kirke på Vesterbro, hvor det gamle provsti i dag er omdannet til Danmarks største sogn. Undersøgelsen er organisatorisk foregået i regi af Kirkefondet. Den viser at Folkekirken på Vesterbro er en stor og ganske velfungerende kulturinstitution. Sognets aktiviteter har et tydeligt og værdsat spirituelt løft, som ikke findes med tilsvarende kvalitet andre steder og slet ikke på en måde, så Vesterbro befolkningens relativt stærke vægtning af ”kristne værdier” tilgodeses. På mange måder er befolkningen på Vesterbro en ”spydspids” i den kulturelle udvikling i Danmark, hvor befolkningen gerne vil være frisatte i forhold til alle bindinger, ikke mindst de religiøse. De vil fortsat gerne have en vis forankring i kristendommen, blot skal det ikke ske i traditionelle former. Hertil hører dåb og medlemskab også for flere og flere.

Se rapporten her.

Den danske Religionsmodel under forandring

En række medarbejdere (Anders Holm, Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen m.fl.) har arbejdet med at fremlægge en samlet beskrivelse af folkekirkens udvikling siden grundloven af 1849. Projektet er knyttet sammen med et større tværfagligt netværk som har flere tværfaglige projekter under planlægning. Bogen "Fremtidens danske religionsmodel" udkom oktober 2012.