Samarbejdsprojekter – Københavns Universitet

Samarbejdsprojekter

What money can't buy

Forskningsprojektet skal kaste lys over, hvorvidt folkekirkens brugere er glade for det, som de kan få for penge, eller om det lige akkurat er det, der ikke kan købes for penge, de efterspørger. Dette vil eksempelvis blive undersøgt ved hjælp af række kvalitative og kvalitative undersøgelser blandt folkekirkens brugere. Projektet har fået bevilliget 6,3 millioner kroner af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og har en tværfaglig tilgang til emnet. Projektet er forankret på Det Teologiske Fakultet, men forskergruppen har også baggrund i økonomi, jura og humaniora.

Gå til projektsiden.

Læs presseomtale og projektbeskrivelse her.

Lokal kirkeudvikling og sogne- og menighedsstudier i folkekirken

Mogens Mogensen og Hans Raun Iversen arbejder - sammen med bl.a. Kirkefondet og Danmission - med et projekt, der i antologiform skal kortlægge aktuelle former for lokal kirkeudvikling i folkekirken og samtidigt fremlægge en oversigt over metoder og redskaber, der kan bruges i studier af sogne og menigheder. Bogen ”Den mangfoldige kirke. Menighedsformer i Danmark” udkom marts 2013.

Læs mere om projektet her.