Store kulturinstitutioner er i Danmark ofte tæt knyttede til staten. Forskningsprojektet What Money Can’t Buy undersøger, hvad der sker med institutionerne, når de skal manøvrere mellem markedsorientering, individualisering og bidrag til samfundets sammenhængskraft og værdiorientering. 

Forskningsprojektet bruger den danske folkekirke som central case. Folkekirken er en stor kulturinstitution med en meget bred forankring i befolkningen. Den 1. januar 2014 var 78,4 procent af Danmarks indbyggere medlemmer af den danske folkekirke.

Projektet har fået en bevilling på 6,3 millioner kroner af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og har en tværfaglig tilgang til emnet. Projektet har hjemsted på Center for Kirkeforskning på Det Teologiske Fakultet, mens forskergruppen er tværfagligt sammensat med baggrund i teologi, økonomi, jura og humaniora.

Læs mere om projektet