Publikationer 

Leth-Nissen, Karen Marie og Astrid Krabbe Trolle: Dåb eller ej. Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb. Det Teologiske Fakultet, Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet 2015. Bilagsliste.

Leth-Nissen, Karen Marie Sø. 2016. ‘A Deliberate Action’. In Church Reform and Leadership of Change. Church of Sweden Research Series. Eugene: Pickwick.

Rasmussen, Jes Heise og Margit Warburg: Kirkelukninger og kulturarv, Religion Nr. 2, 2016, s. 42-53

Warburg, M. ”Langt fra hjemmet: Kirkebrug og hjemlighed blandt udlandsdanskere”, Tværkultur. Årbog for ToRS 2017, 2018, pp. 40-51.

Warburg M. Christmas Fairs in Danish churches abroad: a resource mobilisation perspective. Religion. 2018;1-15. Tilgængelig fra, DOI: 10.1080/0048721X.2018.1482613

Warburg M. The Danish Reformation Celebrations as Civil Religion. Journal of Church and State. 2018 apr 20. Tilgængelig fra, DOI: 10.1093/jcs/csy030

Warburg M. Much Ado about a Christmas Tree: A Conflict Involving Danish Civil Religion. Implicit Religion. 2017;20(2):127–148. Tilgængelig fra, DOI: 10.1558/imre.32878

Warburg M. Reformationsjubilæerne i Danmark i en civilreligiøs fortolkningsramme. Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. 2017 mar;16-28. 2.

Warburg M. De danske udlandskirker: En religionsdemografisk model for migrantmenigheder. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. 2015;62:45-60. 4.