Højmesse og dåb – Københavns Universitet

Center for Kirkeforskning > Nyheder > Ny rapport om højmesse...

10. maj 2016

Højmesse og dåb

Ny rapport: Undersøgelse af liturgisk praksis i højmesse med dåb og lørdagsdåb

Download rapporten her: Højmesse og dåb

Hvordan opleves traditionelle og nyere liturgier af faste og lejlighedsvise kirkegængere??

Det er emnet for en sammenlignende undersøgelse af højmesse og dåb, som Helsingør Stiftsråd i foråret 2015 besluttede at iværksætte. Resultaterne af undersøgelsen, der blev gennemført af postdoc Nete Helene Enggaard, Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet, foreligger nu i analyseret og systematiseret form.

Undersøgelsen afdækker, igennem et spørgeskema udsendt til alle stiftets præster, de overordnede tendenser og mønstre i det liturgiske arbejde med højmesse og dåb. Desuden får faste kirkegængere og dåbsforældre selv igennem samtaler og interviews mulighed for at komme til orde med deres oplevelse af de forskellige gudstjenesteformer og liturgier.

I undersøgelsen kombineres fremlæggelse af empiriske undersøgelsesresultater med teologiske og liturgiske overvejelser. På den måde lyttes der på én gang til to forskellige sæt stemmer: Den teologiske og gudstjenestelige tradition italesættes i dialog med de præster, der leder gudstjenesten, og de gudstjenestedeltagere, hvis deltagelse er enhver luthersk gudstjenestes grundforudsætning.

Sigtet med undersøgelsen har været at skabe et nyt afsæt for samtalen om den liturgiske praksis ved højmesse og dåb, men undersøgelsen vil også have relevans for den folkekirkelige diskussion og debat om fornyelse af højmessen og/eller lørdagsdåb, der har at gøre med den på landsplan faldende dåbsprocent.