Om Center for Kirkeforskning – Københavns Universitet

Center for Kirkeforskning > Om Center for Kirkefor...

Om Center for Kirkeforskning

Center for Kirkeforskning har til formål at udforske 1) kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, 2) kirkernes institutionelle og samfundsmæssige vilkår, 3) kirkernes bidrag til det danske samfunds identitet og sammenhæng og 4) religionens generelle udvikling i Danmark. 

Det centrale genstandsområde er den aktuelle folkekirkelige situation, således som den kommer til syne på forskellige kirkelige, religiøse og sociale niveauer. Forskningen udmøntes løbende i fakultetets undervisnings- og kursustilbud samt gennem konferencer og andre formidlingstiltag.

Kirkeforskningen varetages af Sektionen for Praktisk Teologi i samarbejde med medarbejdere fra Afdeling for Kirkehistorie og Afdeling for Systematisk Teologi. Som led i koncentrationen om den mangefacetterede folkekirkelige virkelighed arbejdes der tværfagligt med henblik på synergi og interaktion mellem forskellige metoder og analytiske modeller, f.eks. dogmatiske, historiske, lingvistiske, antropologiske, kirke- og religionsretlige og sociologiske tilgange.

I centerets forskning prioriteres følgende arbejdsformer:

a)     Egne forskningsprojekter, som oftest vil være eksternt medfinansierede og rettet mod konkrete mål.

b)     Samarbejdsprojekter, hvor centeret indgår i samarbejde med eksterne parter på eller udenfor universitet omkring forskelige forsknings- og udredningsforløb.

c)     Historiske og systematisk teologiske bidrag til kirkeforskning, som tilknyttes og søges frugtbargjort i centerets sammenhæng.

Hjemmesidens projektbeskrivelser og publikationslister er redigeret efter denne inddeling.