Publikationer – Københavns Universitet

Center for Kirkeforskning > Publikationer

Publikationer

Kirkeforskningbibliografi (historisk): Klik på linket for at gå til oversigt over kirkeforskningsrelaterede udgivelser fra Det Teologiske Fakultet i perioden 1990-2011.

Seneste publikationer

Felter, Kirsten Donskov (2012): Guds tjener - og statens. Præstens arbejde set i et professionsperspektiv, i: Iversen, Hans Raun m.fl. (red): Fremtidens danske religionsmodel, København, Hans Reitzel

Felter, Kirsten Donskov (2011):Præst – af profession. Forholdet mellem præst, provst og biskop professionsteoretisk belyst (2011), in: Nielsen, Kirsten Busch m.fl. (red): Folkekirkens embeder. Kirkeretsantologi 2011, Selskab for Kirkeret, København

Holm, Anders (2012) ”Magtbalancen i dansk kirkepolitik før og efter 1849 – skitse til en forståelsesmodel” , i: Lodberg, Peter m.fl. (red) Forfatningssagen. Kirkeretsantologi 2012. Selskab for Kirkeret, København og Århus

Holm, Anders (2012) ”Mellem frihed og orden. Den danske religionsmodel kirkehistorisk betragtet” i Iversen, Hans Raun m.fl. (red): Fremtidens danske religionsmodel. København: Anis 

Iversen, Hans Raun (2011): Den kropslige kristendom – et praktisk-teologisk perspektiv. I: Nielsen, Kirsten Busch og Teglbjærg, Johanne Stubbe: Kroppens teologi- Teologiens krop. København: Anis

Iversen, Hans Raun (2011): Teologiske og juridiske mellemværender omkring folkekirkens ordinationsritualer. I: Folkekirkens embeder. Kirkeretsantologi 2011. red. Af Kirsten Busch Nielsen m.fl. København: Anis, s. 113-126. ISBN 13: 978-87-7457-614-3 (2).

Iversen, Hans Raun (2011): The Theological Significance of Empirical Sources – Studies in Local Church Development in England, Norway and Germany as Examples, I: Gropp, Kim m.fl. (red.): Rum för teologisk spanning. Historiska, samtidsorienterdade och kykliga perspektiv i teologisk forskning. Åbo: Åbo Akademis Förlag

Johannessen-Henry, Christine T. (2012): ‘Polydox Eschatology: Relating Systematic and Everyday Theology in a Cancer Context’, i: Studia Theologica 2012; 66.

Nielsen, Bent Flemming (2011): Kroppen i liturgien: - teologiske og antropologiske perspektiver. Nielsen, B. F.nov 2011 I: Nielsen, Kirsten Busch og Teglbjærg, Johanne Stubbe (red): Kroppens teologi - teologiens krop: Artikler redigeret af Kirsten Busch Nielsen og Johanne Stubbe Teglbjærg. Frederiksberg: Forlaget Anis, Vol. 1

Nielsen, Bent Flemming (2011): Menigheden i prædikenen: I anledning af en bogudgivelse og Wilfried Engemanns besøg i Danmark. I : Præsteforeningens Blad.101, 33

Nielsen, Kirsten Busch (20111): Det almene, det særlige og det helt særlige embede. Forholdet mellem folkekirkens præsteembeder teologisk belyst dec 2011 I: Nielsen, K. B., Christoffersen, L., Lodberg, P. & Garde, P. (red.): Folkekirkens embeder. Kirkeretsantologi 2011. København: Anis

Nielsen, Kirsten Busch (red), Christoffersen, Lisbet (red), Lodberg, Peter (red), Garde, Peter (red): Folkekirkens embeder. Kirkeretsantologi 2011. København : Anis

Reeh, Tine Ravnsted-Larsen (2012): ”Totalitær demokrat og sekulær teolog? Hal Koch i den kollektive erindring.” I Bibliana, Årg.13, nr. 1., 2012

”Reeh, Tine Ravnsted-Larsen (2012)…i pagt med tidens udvikling og den rivende ændring af samfundets struktur” Kirkesyn og anvendelsen af samfundsvidenskab i den af Bodil Koch nedsatte Strukturkommission. I Dansk Teologisk Tidsskrift, 2012, s. 2-19

Reeh, Tine Ravnsted-Larsen (2012): ”Borgerlig Indretning – Kristi Kirke: Bodil Kochs stilling til folkekirkens tilpasning til det danske samfund efter Anden Verdenskrig.” I Peter Lodberg (red.) Forfatningssagen. Kirkeretsantologi 2012. Selskab for Kirkeret. København, Anis