Kirkeforskningsbibliografi – Københavns Universitet

Center for Kirkeforskning > Publikationer > Kirkeforskningsbibliog...

Bibliografi over kirkeforskning på KU 1990-2011

Bibliografien omfatter et udvalg af relevante publikationer fra tidligere og nuværende medarbejdere ved fakultetet udgivet i perioden 1990-2011. Publikationerne er opstillet efter årstal (nyeste først) og inden for det enkelte år alfabetisk efter forfatter.

Indholdsfortegnelse 

Sektion I: Kirkens praksisformer


1. Liturgi og gudstjeneste

2. Hymnologi og kirkemusik

3. Kirkelige handlinger 

4. Prædiken

5. Sjælesorg

6. Kateketik og religionpædagogik

7. Diakoni og kirkeligt socialt arbejde

8. Mission og religionsmøde

Sektion II: Kirken i samfundet


9. Menighedsliv

10. Embedsteologi og pastorallære

11. Historiske kilder og analyser

12. Empiriske kilder og analyser

13. Folkekirkens struktur, ledelse og jura

14. Analyser af folkekirkens fremtid

15. Teologisk kirkeforståelse

16. Økumeniske relationer

17. Tværgående bidrag

 


Kirkeforskning 1990-2011

Sektion I: Kirkens praksisformer

1 Liturgi og gudstjeneste

 • Nielsen, Bent Flemming. 2010. "Teologi og liturgi - som praksis". I: Gudstankens aktualitet: Bidrag om teologiens opgave og indhold og protestantismens indre spændinger. Festeskrift til Peter Widmann. Pedersen, E. M. W., Holm, B. K. & Jacobsen, A. (red.). 1. udg. Anis. S. 373 - 390

 • Sjøstrand, Lena. 2008. "Teater och kyrka - en syskonrelation". I: Kultur och kyrka. På väg mot en kulturteologi. (Red. Mikael Larsson). Stockholm: Verbum.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2006. "Den skønne fest. Gudstjenestens æstetik". I: Det æstetiskes aktualitet. København: Multivers s. 72-87. 

 • Nielsen, Bent Flemming. 2006. "Hvordan holder man gudstjeneste?". I: Stiftsbog for Lolland-Falsters stift 2006. Skovsgaard, S. (red.). Nykøbing F.: Lolland Falsters stift. S. 37 - 45.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2004. Genopførelser. Ritual, kommunikation og kirke. København: Anis.

 • Iversen, Hans Raun. 2002. "Folkekirkens nadverpraksis historisk belyst". I: Nadver og folkekirke (Kirsten Busch Nielsen, red.). København: Anis. S. 11-32.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2002. "Nadveren - et skelsættende sakramente". I: Nadver og folkekirke. Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet. København: Anis. S. 181-198.

 • Nielsen, Kirsten Busch (red.). 2002. Nadver og folkekirke: Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet. Frederiksberg: Anis (Teologisk serie).

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2002. "Om nadver og syndsforladelse - med et sideblik til skriftemålet". I: Nadver og folkekirke. Frederiksberg: Anis. S. 133-148.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2000. "Dåb og sakramentalisme. Et moderne luthersk syn på folkekirkelig dåbspraksis". I: Dåb og medlemskab i folkekirken. Frederiksberg: Anis s. 183-200.

 • Dalgaard, Hanne Frøsig. 1994. Kirkens klæder, tjenestedragter samt liturgiske dragter og tekstiludstyr i danske, evangelisk-lutherske kirker siden reformationen, deres tilvirkning, brug og nutidige kirkelige rolle. Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
  Til toppen

  2 Hymnologi og kirkemusik

 • Den signede dag. Bidrag ved symposiet Den signade dag - den nordiska dagvisan i ett mångvetenskapligt och internordisk perspektiv Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds Universitet, 6. marts 2010 (Hymnologi, vol. 39 nr. 3-4, s. 98-110) 
 • Balslev-Clausen, Peter. 2010. N.F.S. Grundtvigs gendigtninger af "Den signede dag" (Hymnologi vol. 39, s. 111-123)
 • Balslev-Clausen, Peter.2009. Hymns and Hymn-singing as an Indicator of the Situation of the Church (Dialog (St. Paul, USA)), vol. 48, nr. 4, s. 358 - 363)
 • Balslev-Clausen, Peter. 2008. "Hvorfra kom reformationstidens danske salmer? " (Hymnologi, vol. 37, nr. 2-3, s. 47-59.)
 • Balslev-Clausen, Peter. 2008. "Luthers salmer i Danmark". I: Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt innom forskarnätverket Nordhymn (Sven-Åke Selander og Karl-Johan Hansson, red.). Lund. S. 324-342.
 • Balslev-Clausen, Peter. 2008. "Luthers salmer i danske skolesangbøger 1875-2000". I: Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt innom forskarnätverket Nordhymn (Sven-Åke Selander og Karl-Johan Hansson, red.). Lund. S. 306-310.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2008. "Martin Luthers salmer i sønderjyske salmebøger 1528-1953 "Ein feste Burg" som melodihenvisning i danske salmebøger". I: Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt innom forskarnätverket Nordhymn (Sven-Åke Selander og Karl-Johan Hansson, red.). Lund. S. 591-597)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2008. "Reformationstidens kontrafaktursalmer". I: Kirkehistorier, festskrift til Martin Schwarz Lausten (Carsten Selch Jensen og Lauge O. Nielsen, red.). København. S. 189-205.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2006. "Gudsbegrebet i de nye danske salmer" (Hymnologi, vol. 35, nr. 1, s. 4-27)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2006. "Oplysningstidens danske oversættelser af Martin Luthers salme "Ein feste Burg ist unser Gott"". I: Reformationer. Universitetet - Kirkehistorie - Luther. Festskrift til Steffen Kjeldgaard-Pedersen (Tine Reeh og Anna Vind, red). København. S. 435-452.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2006. Danske salmer. Danske salmer med noder og becifringer, kommentarer og digterbibliografier. 2. udg. København: Aschehoug.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2005. "Gudsbegrebet i nyere danske salmer". I: Gudstro i Danmark (M.T. Højsgaard og Hans Raun Iversen, red.). S. 225-243.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2005. "Basissalmer". I: Helsingør Stiftsbog 2005 (J.U. Dyrkjøb, Steffen Raun Jørgensen og Lise-Lotte Rebel, red.). S. 50 - 64)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2005. "Salmerne som samtidens spejl: tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Københavns Universitet, d. 12. marts 2004." (Hymnologiske Meddelelser, vol. 34, nr. 2, s. 75-128)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2005. "Reformationstidens salmesang i Danmark: Kreativ kontinuitet og folkelig legitimitet" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 34, nr. 3-4, s. 169-203)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2005. "De salmer, vi er nødt til at lære. Basissalmer til brug ved undervisning i kirke og skole". I: Kirke Musik Skole. Jubilæumsskrift Vestervig Kirkemusikskole 1980-2005 (Jørgen Kjærgaard, red.) S. 39-49.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2005. "Den nødvendige salmebog: Nogle salmehistoriske overvejelser" (Præsteforeningens Blad, vol. 94, nr. 25, s. 546-552)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2004. "Reformationstidens danske salmer, salmebøger og gudstjenesteordningers salmeforslag" (Hymnologiske Meddelelser vol. 33, nr. 1, s. 1-109)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2004. "De salmer, man skal kende for at kunne synge med" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 33, nr. 3, s. 191-214)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2004. "Forordene i reformationstidens danske salmebøger" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 33, nr. 4, s. 245-281)

 • Jensen, Jørgen I. 2004. "Musikalsk og teologisk sprog i gudstjenesten". I: Mødepunkter. København. Forlaget Anis.

 • Jensen, Jørgen I. 2004. "Reformation og musik". I: Mødepunkter. København. Forlaget Anis.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2003. "Salmebog og politik: Et stykke dansk salmebogshistorie 27. november 2001 - 28. maj 2002 som bevidnet i de trykte medier" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 32, nr. 2, s. 75 - 216)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2003. "Vejen frem mod Den Danske Salmebog". I: Theologia practica et musica sacra. festskrift till professor Karl-Johan Hansson. Åbo: Skrifter i Praktisk Teologi vid Åbo Akademi. S. 69-98.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2002. "Davids-salmer i de danske salmebøger". I: Dansk Kommentar til Davids Salmer (Else Kragelund Holt og Kirsten Nielsen, red.). København. Vol. 1, s. 207-225).

 • Balslev-Clausen, Peter. 2002. "En ny salmebog". I: Helsingør Stiftsbog 2002 (J.U. Dyrkjøb, Christine Gammeltoft-Hansen, U.T. Hansen, Per Rysgaard Jensen og Lise-Lotte Rebel, red.). S. 106-110.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2002. "Davids-salmer gendigtet på dansk" (Hymnologiske Meddelelser vol. 31, s. 1-48)

 • Iversen, Hans Raun. 2002. "Tidevarv komma, tidevarv försvinna ... Overvejelser omkring en spørgeskemaundersøgelse om salmebrug i de nordiske lande". (Hymnologiske Meddelelser 1/2002. S. 76-82)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2001. "Danskernes mest valgte salmer". I: Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv (Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin og Jørgen Straarup, red.). Åbo. S. 217-22.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2001. "Danskernes top-ti-salmer" (Præsteforeningens Blad, vol. 90, nr. 8, s. 154-161)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2001. Grundtvig og Evangelisk-kristelig Psalmebog (1798) (Hymnologiske Meddelelser, vol. 27, nr. 4, s. 209-248)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2000. "Danskernes salmevalg" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 29, nr. 3, s. 229-250)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2000." Kingo som tekstredaktør. Redaktionshistoriske iagttagelser 2" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 29, nr. 2, s. 115-156)

 • Balslev-Clausen, Peter. 2000. Julesangbogen (sammen med Inge Marstal, red.). København. S. 7-178.

 • Balslev-Clausen, Peter.

 • Balslev-Clausen, Peter. 1994. "Salmebogstillægget - dets tilblivelse og brug". I: Dansk Kirkeliv 1993/1994 (A. Schmidt, red.). S. 77-92.

 • Balslev-Clausen, Peter. 1994. "Syng igen! Tillæg til Den danske Salmebog i brug". I: Fyens Stiftsbog. Odense. S. 132-145.

 • Balslev-Clausen, Peter. 1994. "Salmer i brug: Salme- og melodivalgsundersøgelsen 1988-1991 II. Melodierne" (Sammen med Steffen Kjeldgaard-Pedersen og Vagner Lund, Hymnologiske Meddelelser, vol. 23, nr. 1, s. 1-98)

 • Jensen, Jørgen I. 1994. "Gesandt fra en fjern kirke. I anledning af Rued Langgaards 100-års fødselsdag". I: Dansk Musik Tidsskrift. 68, 2. S. 38-50.

 • Balslev-Clausen, Peter. 1993. "Salmer i brug. Salme- og melodivalgsundersøgelsen 1988-1991. Salmerne". (Sammen med Steffen Kjeldgaard-Pedersen og Vagner Lund, Hymnologiske Meddelelser, vol. 22, nr. 4, s. 239-360.)

 • Balslev-Clausen, Peter. 1991. "Hvad er det, de synger?". I: Vartovbogen (A. Bojsen-Møller, Jørgen Kristensen og E. Jakob Pedersen, red.). S. 15-28.

 • Balslev-Clausen, Peter. 1991. Det vingede ord. Om Grundtvigs salmedigtning. København: Materialecentralen.

 • Balslev-Clausen, Peter. 1991. "Urolige Hjerte. Omkring Grundtvigs salme fra 1851 (1. del)" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 20, nr. 3, s. 133-195)

 • Balslev-Clausen, Peter. 1991. "Drøm og virkelighed. Grundtvigs forestilling om kristenlivets og salmesangens genfødsel 1" (Hymnologiske Meddelelser vol 20, nr. 2, s. 65-115)

 • Balslev-Clausen, Peter. 1991. "Urolige Hjerte. Omkring Grundtvigs salme fra 1851 (2. del)" (Hymnologiske Meddelelser, vol. 20, nr. 4, s. 203-264)

 • Foss, Lisbet. 1991. Pejlinger af det gerhardtske salmeværk, en hymnologisk-komparativ studie. Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • Jensen, Jørgen I. 1991. "Det hymniske - et indlæg". I: Hymnologiske Meddelelser. Vol. 20, nr. 1. S. 29-39.

 • Jensen, Jørgen I. 1991. "Tryllefløjten som musisk-historisk allegori". I: Tryllefløjten. Tekst og musik. (red. Jørgen I. Jensen og Erik A. Nielsen).

 • Balslev-Clausen, Peter. 1990. "Verdenssyn og menneskesyn i Grundtvigs salmedigtning". I: Grundtvig-Studier 1989-1990 (Gustaf Albeck, William Michelsen, Jens Holger Schjørring og H. Toftdahl, red.). S. 46-65. Til toppen


  3 Kirkelige handlinger

 • Sjøstrand, Lena. 2009. "En kyrka som bär riten och bärs av riten". Artikel i slutrapport för Lunds stifts Framtidsrapport mars 2009. Finns tillgänglig på Lunds stifts hemsida.

 • Sjøstrand, Lena. 2008. "Den rituella dimensionen". Artikel i slutrapport för projektet Dopet som rit i Lunds stift december 2008. Finns tillgänglig på Lunds stifts hemsida.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2007. "Kirken som rituelt rum". I: Pastoralteologi. Christiansen, H. & Thomsen, H. (red.). 1. udg. København: Anis s. 83 - 96.

 • Iversen, Hans Raun. 2004. "De kirkelige handlinger som skæringspunkt mellem evangelium og kultur". I: Forkynd evangeliet for al skabningen. Om kirkelig velsignelse af registrerede par (Kirsten Busch Nielsen m. fl.). København: Forlaget Anis. 2. oplag. S. 75-91.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 2002. "Konfirmationens forhold til dåben og nadveren". I: Nadver og folkekirke. Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet. København: Anis. S. 103-120.

 • Iversen, Hans Raun. 2000. "Dåben som optagelse i kirken og/eller samfundet." I: Dåb og medlemskab i folkekirken (Hans Raun Iversen, red.) København.: Anis. S. 72-86.

 • Iversen, Hans Raun. 2000. "Dåbspraksis og dåbsritual i folkekirken i dag." I: Dåb og medlemskab i folkekirken (Hans Raun Iversen, red.) København: Anis. S. 201-219.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2000. "Barnedåbens teologi". I: Hans Raun Iversen (red.): Dåb og medlemskab i folkekirken. København: Anis. S. 56-71.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2000. "Karl Barths dåbsteologi". I: Dåb og medlemskab i folkekirken. København: Anis s. 126-140.

 • Iversen, Hans Raun. 1997. "Ritualernes kirke." I: Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF, 1/1997. S. 8-19.

 • Jørgensen Theodor. 1997: Volkskirche und Taufe. Initialritus und Bad der Wiedergeburt. i: Das Sakrament der Heiligen Taufe. Veröffentlichungen der Luther-Akademie Ratzeburg. Erlangen: Joachim Haubach. Martin-Luther-Verlag. s. 79-90

 • Iversen, Hans Raun. 1996. "De kirkelige handlinger som skæringspunkt mellem evangelium og kultur". I: Forkynd evangeliet for al skabningen. Om kirkelig velsignelse af registrerede par (Kirsten Busch Nielsen m. fl.). København: Anis. S. 75-91.

 • Iversen, Hans Raun. 1993. Livshjælp. (red.: Birthe Lund og Hans Raun Iversen). Århus: Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.Til toppen


  4 Prædiken

 • Lorensen, Marlene Ringgaard. 2011. "Polyphonious Preaching - a Bakhtinian theology of communication for other-wise homiletics". I: Homiletic Vol. 36, No. 1 2011. McClure, John S. & Dale P. Andrews (ed.).

 • Bjerg, Svend & Lynglund, Sten. 2010. "Den karnevaleske prædiken", Præsteforeningens Blad 2010, s 943-945.

 • Lorensen, Marlene Ringgaard. 2010. "In Search of Preaching - does Scripture make a Difference? A Dialogue between 'Other-wise Homiletics', Bakhtin and the Pauline Letters." I: Preaching: Does it make a Difference? Societas Homiletica, Studia Homiletica Bd. 7. Lindhardt, Mogens & Henning Thomsen (eds.) Frederiksberg: Aros Forlag.

 • Lorensen, Marlene Ringgaard. 2010. "Preaching in the Lutheran Tradition". I: The Preacher. 2010; nr. 139. Nottingham: Scholarship Press.

 • Bjerg, Svend. 2009. Sakrale prædikener. København: Anis

 • Iversen, Hans Raun. 2009. "Fire prædikener". I: Otteogtres. En række prædikener og lejlighedstaler af teologer fra Rønde Kursus' årgang 68. Havndal: Forlaget årgang 68. S. 50-69.

 • Lorensen, Marlene Ringgaard & Nielsen, Bent Flemming. 2009. "Praktisk Teologi". I: Teologi - derfor! Fønix. 2009; vol. 32, nr. 3, Nielsen, Kirsten Busch (red.). København: Fønix.

 • Bjerg, Svend. 2008: Profane prædikener. København: ANIS

 • Nielsen, Bent Flemming. 2003. "Hvordan man genkender en prædiken, når man hører en". I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi. 92, juni 2003. S. 19-32.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2001. Hvad tænker vi på, mens præsten prædiker? Fønix Nr 4, December 2001. 25. Årg. s 195 - 206

 • Nielsen, Bent Flemming. 2001. "Kløen og kradsen - eller: Hvad er New Homiletic?". I: Præsteforeningens Blad. 34 - 24. august 2001, s. 746-754.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1999. "Prædikanten og filosoffen". I: K.E. Løgstrup: Prædikenen og dens Tekst. Udgivet af Niels Henrik Gregersen og Jan Nilsson. København: Gyldendal. S. 9-37.

 • Bjerg, Svend. 2002: Kunsten at prædike. København: Aros.

 • Bjerg, Svend. 1997:Øjnenes faste. Homiletisk læsning af teksterne til faste- og påsketid. København: ANIS.

 • Jørgensen Theodor. 1991: Predigt als Selbstdarstellung. i: Schleiermacher und die Wissenschaftlichen Kultur des Christentums. Berlin - New York : Günter Meckenstock in Verbindung mit Joachim Ringleben. Walter de Gruyter. S 13

 • Jørgensen Theodor. 1990:Kan der prædikes over Det gamle Testamente? i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 40. Til toppen


  5 Sjælesorg

 • Johannessen-Henry, C.T. (submitted) 2011. "The Call of Cancer: Religious Language in Everyday Life and Experiences of Suffering". Studies in Science and Theology. Vol. 12.

 • Johannessen-Henry, C.T. & Rubow, C. 2010. "Det gode efterliv: Hvordan der tales om et liv efter døden". Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medicin. Vol. 27 (3), p. 19-23.

 • Johannessen-Henry, C.T. & Rubow, C. 2010. "Variationer af liv i døden: Transcendenser i hverdagslivets (nye) polydoksi". Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Vol. 12, p. 135-55.

 • Johannessen-Henry, C.T. 2010. "Cancer and the Quest for Meaning: The Religious Dimension in the Context of Health Science". Studies in Science and Theology. Vol. 1, p. 180-191.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2003. "Trinitet og sjælesorg". I: Sjælesorg i dag. Løgumkloster: Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster. S. 23-32.


  6 Kateketik og religionspædagogik

 • Iversen, Hans Raun. 2008. Dåbsmanual - opskrifter til arbejdet med dåb og dåbsoplæring i folkekirken, sammen med Jørgen Demant og Birgitte Thyssen. København: Folkekirkens Dåbshilsen/Unitas Forlag. 72. s.

 • Iversen, Hans Raun. 1997. "Dåb og oplæring i folkekirken". I: Dansk Kirkeliv 1998. København. S. 32-37.

 • Jensen, Jørgen I. 1997. "Det urolige hjerte og de faste kundskaber - indlæg om kristendom og dannelse". I: Idealer i religion og religionsforskning. (red. Lene Buck m.fl.). Københavns Universitet. Museum Tusculanum. S. 27-36.Til toppen


  7 Diakoni og kirkeligt socialt arbejde

 • Iversen, Hans Raun. 2004. "Denmark". I: European Churches Confronting Poverty. Social Action against Social Exclusion (Noordegraff, Hermann og Volz, Rainer, eds.). Bochum: SWI-Verlag. S. 148-159.

 • Malmgart, Liselotte. 2002. Udviklingslinier i nyere dansk diakoni, social indsats og diakonal selvforståelse i to kirkelige organisationer i det 20. århundrede, Samvirkende Menighedsplejer 1902-2002, Sankt Lukas Stiftelsen 1900-2000. Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • Iversen, Hans Raun. 2001. "Diakonien i de lokale velfærdsblandinger" (sammen med Ole Skou). I: Diakoni - en integreret dimension i folkekirkens liv (Karsten Nissen, red.). København. S. 149-164.

 • Iversen, Hans Raun. 2001. "Hvad er diakoni og diakonat egentlig?". I: Diakoni - en integreret dimension i folkekirkens liv (Karsten Nissen, red.). København. S. 16-48.

 • Iversen, Hans Raun. 1999. "Hører sognemedhjælpere med til kristendommen?". I: Præsteforeningens Blad 1999/4. S. 50-59.Til toppen


  8 Mission og religionsmøde

 • Lausten, Martin Schwartz. 2011. "Holdninger i folkekirken til zionismen og antisemitismen". I: Sofie Lene Bak (red.): Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. Dansk jødisk Museums forlag. København. S. 53-65.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2010. "Samme navn, samme Gud". I: Troens Vovemod - at præsentere og repræsentere kristendom. Festskrift til Niels Henrik Arendt. Haderslev: Haderslev Stift. S. 103-114.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2010. "The Fluid Mission of the Church". I: Walk Humbly with the Lord: Church and Mission Engaging Plurality (Viggo Mortensen & Andreas Østerlund Nielsen, red.). Grand Rapids, MI: Eerdmans. S. 74-84.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2010. Tyrkerfrygt og tyrkerskat. Islamofobi, religion og politik i reformationstidens Danmark. Kirkehistoriske studier III. række nr. 14. Udgivet af Afdeling for Kirkehistorie, Det teologiske fakultet, Københavns universitet). Forlaget Anis, København.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2008. "Kirkens grænsegængere og kristendommens grænser". I: Tro i lære. Folkekirkens møde med tidens åndelige strømninger (Berit Schelde Christensen, Lars Mollerup-Degn, Mogens S. Mogensen og Leif Vestergaard, red.). Århus: Folkekirke og Religionsmøde. S. 37-42.

 • Iversen, Hans Raun. 2008. "Evangelisering som kristendommens "esse" - snart også i folkekirken". I: Evangelisering - missionens fokus. Ny Mission nr. 15 (Mogensens Mogensen, red.). København: Unitas Forlag. S. 116-125.

 • Iversen, Hans Raun. 2008. "How can a Folk Church be Missional Church?". I: Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21st Century. Essays in Honour of Knud Jørgensen (Tormod Engelsviken et. al., eds.). Oxford: Regnum. S. 67-84.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2007. "Kirken i informationssamfundet. Overvejelser over kirkens mission i en forvirret tid". I: Økumenisk Tid, 6:3. S. 6-13.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2006. "Lutherdom og sekularisering i en global tid". I: Gudbillede: Ytringsfrihed og religion i en globaliseret verden. (Lisbet Christoffersen, red.). København: Tiderne Skifter. S. 115-144.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Sendt af Gud med opdrag for Guds Rige. Diakonia som grundbegreb i Det Nye Testamente". I: Bibel, formidling og dialog: Ti artikler til afklaring af spørgsmålet om det fundamentale, det elementære og eksemplariske i kristen teologi og formidling. Festskrift til Johannes Nissen. (Ole Davidsen og Aage Pilgaard, red.) København: Anis. S. 163-186.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Anerkendelse og mission. Udfordringer efter Muhammed-krisen". I: Anerkendelse og mission - efter Muhammed-krisen. Ny Mission 11 (Mogens Mogensen, red.). København: Unitas Forlag. S. 10-42.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Anerkendelse og selvforståelse". I: Gudebilleder. Ytringsfrihed og religion i en globaliseret verden (Lisbet Christoffersen, red.). København: Tiderne Skifter. S. 209-228.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Religionsdialog, sameksistens og mission". I: Misjon og kultur. Festskrift til Jan-Martin Berentsen (Thor Strandenæs, red.). Stavanger: Misjonshøgskolens forlag. S. 75-88.

 • Iversen, Hans Raun. 2005. "Er alle missionsselskabernes tværkulturelle udsendinge missionærer?". I: Missionær i det 21. århundrede. Ny Mission 8 (Harald Nielsen, red.). København: Unitas. S. 31- 48.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2005. Frie jøder? Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra Frihedsbrevet 1814 til Grundloven 1849. Kirkehistoriske studier III. Række nr. 10. Forlaget Anis. København.

 • Iversen, Hans Raun. 2003. "Ten Theses on the Diaconía of the Cross-Cultural Missionary". I: Swedish Missiological Themes, 91/4. S. 533-551.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2002. Oplysning i kirke og synagoge. Forholdet mellem kristne og jøder i den danske Oplysningstid (1760-1814). Kirkehistoriske studier III. Række nr. 8. Akademisk forlag, København.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2000. Kirke og synagoge. Holdninger i den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske ortodoksi. Akademisk forlag: København.

 • Iversen, Hans Raun. 1997. "Folk Church as Mission to Culture Christians". I: Swedish Missiological Themes, 1997/3-4. S. 237-246.

 • Iversen, Hans Raun. 1992. "Becoming a Christian in a Non-Christian Age. An Attempt to Answer an Old Question from a Modern Grundtvigian Standpoint". I: Studia Theologica. S. 133-146.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1991. "Religionskamp eller intelligent synkretisme?". I: Højskolebladet 1991, nr. 10. S. 149-152. Til toppen

Sektion II: Kirken i samfundet

9 Menighedsliv

 • Iversen, Hans Raun. 2009. "Fluktuerende menigheder - nye arbejdsvilkår for kirken". I: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 02/36. S. 43-54. 

 • Iversen, Hans Raun. 2008. "Fluctuating Congregations - Christ in Us and We in Christ". I: Med Kristus til jordens ender. Festskrift til Tormod Engelsviken. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. S. 257-268.

 • Jørgensen, Theodor. 2003: Troens vejfarende. i: Kritisk forum for praktisk teologi Nr. 92, juni 2003, s. 2-18.

 • Nielsen, Bent Flemming. 1999. "Folkekirken som trossamfund" I: Fyens Stiftsbog 1999. Odense. S. 139 - 152.

 • Iversen, Hans Raun. 1998. "Incarnation, Congregation and Mission". I: Identity in Conflict. Classical Christian Faith and Religion Occulta. Essays in Honour of Prof. Johannes Aagaard (Pandit Moti Lal et. al., eds.). New Delhi: Munshiram Manoharlal Publisher. S. 203-218.

 • Miland, Morten. 1998. Kristent fællesskab i storbyen, principielt, i en karismatisk vækkelsesmenighed, i en diakonal funktionsmenighed, i en traditionspræget sognemenighed. Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • Østergaard, Søren. 1998. Menighedsetablering i spændingen mellem tradition og kontekst, en undersøgelse af 103 menighedsfællesskaber etableret i perioden 1987-92. Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • Iversen, Hans Raun. 1992. "De kirkelige retningers art, udbredelse, arbejdsbetingelser og historiske særpræg i København". I: De kirkelige retninger i København, Svend Bjerg og Gitte Raun Iversen (red.). København: Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer i København og Frederiksberg. S. 1-21. Til toppen


  10 Embedsteologi og pastorallære

 • Felter, Kirsten Donskov. 2010. Mellem kald og profession. Ph.d.-afhandling. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • Iversen, Hans Raun. 2010. "Præstens odd-size pligter embedsteologisk reflekteret". I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 121. S. 35-48.

 • Iversen, Hans Raun. 2010. "St. Kaj Munk". I: Lutheran Forum, Vol. 44/2. S. 29-32.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2010. "Det uflyttelige. Det evangeliske præsteembede ifølge Peter Widmann - og derudover". I: Gudstankens aktualitet. Bidrag om teologiens opgave og indhold og protestantismens indre spændinger. Pedersen, E. M. W., Holm, B. K. & Jacobsen, A. (red.). Frederiksberg: Anis s. 411-430.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2010. "Præsteløftet, embedsteologien og den danske præst: Boganmeldelse (Kristine Garde: Præsteløftet)". I: Bekendelse og Kirkeordninger.: Kirkeretsantologi 2010. Balslev-Clausen, Z., Christensen, P., Christoffersen, L., garde, P., Jørgensen, A. & Busch Nielsen, K. (red.). 2010. København: Selskab for Kirkeret s. 267-274.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2010. "Præsteløftet i lyset af embedsteologi og præstegerning i dag: Tid til forandring?". I:Præsteløftet - i krydsfeltet mellem teologi og jura: Værkstedshæfte nr. 51. Garde, K., Busch Nielsen, K., Fischer-Møller, P., Larsen, K. & Harbsmeier, E. (red.). 1 udg. Løgumkloster: Teologisk Pædagogisk Center. S. 27-38.

 • Felter, Kirsten Donskov. 2007. "At lære at være præst". I: Christiansen, Helle og Thomsen, Henning (red.) Pastoralteologi. Anis.

 • Felter, Kirsten Donskov. 2007. "Fra kald til profession". I: Præsteforeningens Blad. 2007/11.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Hvad eller hvem gør præsten til præst i Den Danske Folkekirke?". I: Mellom embetsmyndighed og demokrati. Prestetjeneste i Skandinavia siden 1905, nr. 48 (Hans Arne Akerø, red.). Oslo: Den norske kirkes presteforenings studiebibliotek. S. 109-126.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Purpose, Background and Methodological Issues". I: Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries (Hans Raun Iversen, ed.). København: Museum Tusculanum Press. S. 14-34.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Rites for the Ordination of Pastors and Bishops in the Evangelical-Lutheran Church of Denmark. A Communicative Perspective, Purpose, Background and Methodological Issues". I: Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries (Hans Raun Iversen, ed.). København: Museum Tusculanum. S. 451-471.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries. København: Museum Tusculanum Press.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Theological and Liturgical Considerations behind this Research on Rites for Ordination and Commitment". I: Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries (Hans Raun Iversen, ed.). København: Museum Tusculanum. S. 553-566.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 2006. "Symposium on the Relationship Between the Bishop and the Local Church". I: Lutheran Conclusions. I: The Jurist. Studies in Church Law and Ministry, vol. 66. Washington D.C. S. 310-313.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2004. "Zur Theologie der evangelischen Zeichen: Erwägungen zum evangelisch-lutherischen Bischofsamt". I: Unitas visibilis: Studia oecumenica in Eeero Huovinen episcopi Heldingiensis, Jari Jolkkonen, Kari Kopperi, Simo Peura, Antti Raunio (eds.). Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft. S. 101-114.

 • Iversen, Hans Raun. 2004. "An Ecumenical Statement on the Meaning of Ordination: Based on the Study, Rituals of Ordination and Commitment in Churches in the Nordic Countries. Theology and Terminology", sammen med andre. I: Studia Liturgica. An International Ecumenical Review for Liturgical Research and Renewal. Vol. 34, 2004/2. S. 251-256.

 • Iversen, Hans Raun. 2003. "Hvad kommunikeres der ved ordinationer efter folkekirkens 1987-ritualer?". I: Kritisk forum for praktisk teologi, 93, september 2003. S. 18-31.

 • Bjerg, Svend. 2002:Kaldstanken bag person og embede. i:
  Præsteforeningens Blad 4. oktober 2002/40, s. 850-860.

 • Iversen, Hans Raun. 1998. "Kaj Munk som præst og pastoralteolog". I: På Lolland jeg den hented'. En samling artikler udgivet i 100-året for Kaj Munks fødsel (Carl P. Behrens m. fl. red.). Herning: Poul Kristensens Forlag. S. 59-67.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1995. "Fra Luther over Grundtvig til Porvoo - om Folkekirkens embedsteologi" I: Præsteforeningens Blad 1995/10. S. 209-223.

 • Iversen, Hans Raun. 1995. "Kaj Munk som teolog og præst". I: Kaj Munk. Dansk rebel og international inspirator. (March Auchet m. fl. red.). København: Akademisk Forlag. S. 94-111.Til toppen


  11 Historiske kilder og analyser

 • Reeh, Tine. 2011: "The international horizon and the national crisis. Hal Koch's international intellectual network, experience and influences during the 1930's". I: Gregory, Jeremy and Jarlert, Anders (red.) International Religious Networks. Lund University Press. Lund.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2010. "Protestantisme med kød og blod". I: Dansk Teologisk Tidsskrift 73:4, 2010. S. 253-270.

 • Holm, Anders. 2009. To Samtidige. Kierkegaards og Grundtvigs kritik af hinanden. København: Anis.

 • Holm, Anders. 2009. "N.F.S.Grundtvig: The Matchless Giant". I: Kierkegaard and his Danish Contemporaries: Kierkegaard Research: Sources, Reception and resources: Vol. 7. Tome II: Theology (Jon Stewart, red.). Farnham, UK/ Burlington, USA: Ashgate 2009. S. 95-151.

 • Kofod-Svendsen, Flemming. 2009. "Nordiske forudsætninger for Credos (Kristeligt Forbund for Studerendes) profilformuleringpå bibelsk grund". I: Kirkehistoriske Samlinger 2009, Carsten Bach-Nielsen, Sten Haarløv, Jens Rasmussen (red.). København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

 • Kofod-Svendsen, Flemming. 2008. tro til tiden. Det kristne studenterarbejdes historie i Danmark. Fredericia: Credo

 • Gregersen, Niels Henrik. 2008. "Religionen i det offentlige rum: To-regimente-lærens dobbelte virkningshistorie". I: Tankens grænseland. Hans-Jørgen Schanz 60 år. Jørgen Carlsen, Ole Morsing, Peter Aaboe Sørensen (red.). Århus: Modtryk. S. 277-289.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2008. "Religion in der Öffentlichkeit. Die Zwei-Regimente-Lehre zwischen Privatisierung und Gouvernementalisierung". I: Forum historiae iuris. Europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte, 1-40, www.forhistiur.de/zitat/0808gregersen.htm. Også i: Religion und Politik. Religion im öffentlichen Raum, Eberhard Harbsmeier (ed.). Løgumkloster: Teologisk Pædagogisk Center. S. 47-60.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2008. "Religionen i det offentlige rum. Luthers to-regimentelære mellem privatisering og governmentalisering", 1:2 & 2:2. I: Præsteforeningens Blad 98:34 & 35. S. 737-746 & 767-772.

 • Reeh, Tine. 2008: "...den kristne Kirkes Eksistens i Tyskland. Frederik Torms reception af kirkekampen". I: Jensen, Carsten Selch og Nielsen, Lauge O. (red.) Kirkehistorier. Festskrift til Martin Schwarz Lausten. Anis. København. S. 335-362.

 • Kofod-Svendsen, Flemming. 2007. "De højkirkeliges forhistorie". I: Kirkehistoriske Samlinger 2007, Carsten Bach-Nielsen, Sten Haarløv, Eva Louise Lillie, Thorkild C. Lyby (red.). København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

 • Hansen, Ole Hyldegaard. 2006: Kirke under nye vilkår. K.C.Holm, Fyns biskop 1958-1984. Baggrund, valg og virke. Herning: Poul Kristensens Forlag.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 2006. Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Kommentar, 2. udg., 2. oplag (lettere korrigeret). København: Anis, 2006 (1. udg. 2001). 462 p.

 • Reeh, Tine. 2006: "...paa tværs af den teologiske Tradition her i Landet. Et spørgsmål om regimenter og kristen materialetik anno 1937". I: Reeh, Tine & Vind, Anna (red.) Reformationer. Universitet - Kirkehistorie - Luther. Festskrift til Steffen Kjeldgaard-Pedersen 28. april 2006. C.A. Reitzel. København. S. 27-49.

 • Holm, Anders. 2005. "The Contemporary Grundtvig. An Addition to Climacus' Critique in Concluding Unscientific Postscript". I: Kierkegaard Studies: Yearbook (N.J. Cappelørn ; H. Deuser ; B. Söderquist, red.). Berlin/New York. S. 24-36.

 • Iversen, Hans Raun. 2005. Det begyndte i København ... Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission (K. E. Bugge, Hans Raun Iversen m.fl., red.). Odensen: Syddansk Universitetsforlag. 344 s.

 • Iversen, Hans Raun. 2005. It began in Copenhagen. Junctions in 300 years Indian-Danish Relations in Christian Mission (George Oommen and Hans Raun Iversen, ed.). New Delhi: ISPCK. 436 s.

 • Iversen, Hans Raun. 2005. "Junctions in 300 years of Indian-Danish Relations in Christian Mission". I: It began in Copenhagen. Junctions in 300 years Indian-Danish Relations in Christian Mission (George Oommen and Hans Raun Iversen, ed.). New Delhi: ISPCK. S. 3-18.

 • Iversen, Hans Raun. 2005. "Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission". I: Det begyndte i København ... Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission (K. E. Bugge, Hans Raun Iversen m.fl., red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag. 344 s.

 • Iversen, Hans Raun. 2004. "De kirkelige retningers kirkelige retning." I: Kritisk forum for praktisk teologi 97/2004. S. 31-43.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2004. Danmarks kirkehistorie. 3. udg. Gyldendals forlag, København.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2004. "Denmark". I: Hans J. Hillerbrand (ed.): The Encyclopedia of Protestantism, Vol. 2, New York. S. 577-580.

 • Lausten, Martin Schwartz. 2002. A Church History of Denmark. Ashgate Publ. Aldershot, England/Burlington USA.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2001. Thirty years from then. Tanker i anledning af et 30-års jubilæum: Den kirkelige udvikling siden 1970'ernes kirkekritik. (Helsingør Stiftsbog 2001, red. Per Rysgaard Jensen, Poul Heide, J. Ulrik Dyrkjøb og Lise-Lotte Rebel, 2001, s. 132 - 136)

 • Holm, Anders. 2001. Historie og efterklang: En studie i N.F.S. Grundtvigs tidsskrift Danne-Virke. Odense: Odense Universitetsforlag. 139 s.

 • Lausten, Martin Schwartz. 1999. "Forholdet mellem kirke og stat. Fra missionskirken til Folkekirken". I: Fyens Stiftsbog. Odense. S. 42-49.

 • Iversen, Hans Raun. 1998. "Kirkeordning og menighedsforståelse i Danmark. Udviklingen i 1800-tallet som baggrund for folkekirkens status i dag". I: Kyrka och nationalism. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-tallet (Ingmar Brohed, utg.). Lund: University Press 1998. S. 101-116.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1994. "Den protestantiske verden: Kirke og kultur det 19. og 20.århundredes Danmark". I: Peter Boile (red.): Religionshåndbogen. København: Gad. S. 283-297.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1994. "Den protestantiske verden: Teologi og kultur i det 20. århundredes Danmark". I: Peter Boile (red.): Religionshåndbogen. København: Gad. S. 298-321.

 • Jensen, Jørgen I. 1993. "Med Jakob Balling i det kirkehistoriske eksperimentarium". I: Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling. (red. Carsten Bach-Nielsen m.l.) Århus, Århus Universitetsforlag.

 • Iversen, Hans Raun. 1990. "Baggrund og hovedtemaer i kirkesynsdebatten omkring Kirkefondet". I: Omkring Kirkefondet. Kildetekster til debatten om kirkeforståelse og kirkeligt arbejdssyn i København 1890-1990, (Claus Harms, Hans Raun Iversen, Mogens Miland og Erik Norman Svendsen red.). København: Anis. S. 15-38. Til toppen


  12 Empiriske kilder og analyser

 • Iversen, Hans Raun. 2010. "Background of the Cartoon Crises in Danish Mentality". I: Religion in the 21st Century. Challenges and Transformations, (Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Hanne Petersen og Margit Warburg, red.). Surrey: Ashgate. S. 191-206.

 • Iversen, Hans Raun. 2010. Religion in the 21st Century. Challenges and Transformations (sammen med Lisbet Christoffersen, Hanne Petersen og Margit Warburg, red.). Surrey: Ashgate. 234 s.

 • Iversen, Hans Raun. 2010. "Sekulariseringen som vilkår for kirkens arbejde". I: Dansk Teologisk Tidsskrift 73. årg. S. 1-24.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2009. "On Taboos: The Danish Cartoon Crisis 2005-2008". I: Dialog: A Journal of Theology 48:1. S. 79-96.

 • Iversen, Hans Raun. 2008. I hjertet af Danmark. Institutioner og mentaliteter. Sammen med Peter Gundelach og Margit Warburg København: Hans Reitzels Forlag. 295 s.

 • Iversen, Hans Raun. 2007. "Huntingtons anvendelse af Barretts religionsstatistik". I: Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede. (Margit Warburg og Brian Jacobsen, red.). Århus: Univers. S. 76-92.

 • Iversen, Hans Raun. 2007. "Kan præsterne anerkende de anderledes troende og samtidig være i mission blandt dem?". I: Karma, Koran og Kirke (Berit Schelde Christensen m. fl., red.). Århus: Univers. S. 119-127.

 • Iversen, Hans Raun. 2006. "Sekulariseringer, sekulariteter og sekularismer". I: Præsteforeningens Blad 2006/40. S. 778-783.

 • Iversen, Hans Raun. 2005. "Gudstro i den danske religionspark". I: Gudstro i Danmark (Morten Thomsen Højsgaard og Hans Raun Iversen, red.). København: Anis. S. 103-123.

 • Iversen, Hans Raun. 2005. "Gudstro med forbehold". I: Gudstro i Danmark (Morten Thomsen Højsgaard og Hans Raun Iversen, red.). København: Anis. S. 13-27.

 • Iversen, Hans Raun. 2001. "Folket, staten, folkekirken og muslimerne i Danmark". I: Muslimer og kristne ansigt til ansigt. København: Islamisk kristent Studiecenter. S. 85-92.

 • Iversen, Hans Raun. 1999. "Kulturkristendom, kirkekristendom og karismatisk kristendom. Kristendoms-formernes baggrund og samspil i folkekirken". I: Ny Mission, 1. København: Unitas Forlag. S. 6-43.

 • Iversen, Hans Raun. 1998. "Leaving the Distant Church. The Danish Experience". I: Leaving Religion and Religious Life (Bar-Lev, Mordechai and Shaffir, William, red.) Greenwich, Connecticut: Jai Press Inc. S. 139-158

 • Iversen, Hans Raun. 1995. "Den kirkeløse kristendom i Danmark. Dens baggrund og konsekvenser" I: Vinduer til Guds Rige. Seksten forelæsninger om kirken (Hans Raun Iversen (red.). København: Anis. S. 13-32.

 • Iversen, Hans Raun. 1993. "Folkekirken i Helsingør Stift i lyset af sogneanalyserne fra 1990 og 1993" I: Helsingør Stiftsbog 1993. S. 27-32.

 • Iversen, Hans Raun. 1992. "Folk, Kirke og Religion i Danmark". I: Föreningen lärare i religionskunskaps årsbok 1992. Klippan 1992. S. 9-34.

 • Iversen, Hans Raun. 1992. "Fænomenet Den Danske Folkekirke". I: Gør danerne kristne (Søren Roulund-Nørgaard, red.). Lemvig: Salt. S. 73-87.

 • Iversen, Hans Raun. 1992. "Schüchtern-diskrete Volkskirche im Aufbruch". I: Reformiertes Forum, nr. 9. S. 8-9.

 • Børgesen, Inger-Marie. 1991. Folk og folkekirke, kirkens plads i menneskers hverdagsliv og tankeverden. Revideret og forkortet udgave af Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. København: Akademisk Forlag.

 • Iversen, Hans Raun. 1991. „Die schwächste Monopolkirche Europas. Die evangelisch-lutherische Kirche Dänemarks". I: Lutherische Monatshefte, nr. 10. S. 455-457.

 • Iversen, Hans Raun. 1991. "Folkekirken i København i lyset af sogneanalyserne fra 1990". I: Årbog for Københavns Stift 1991. København. S. 45-58.1Til toppen


  13 Folkekirkens struktur, ledelse og jura

 • Christoffersen, Lisbet. 2011. "De-Lokalisierung der Dänische Lutherische NationalKirche?". I: Die Neue Mitte. Der Aufstieg der intermediären Instanzen in den europäischen Grosskirchen seit 1945 (Wilhelm Damberg & Staff Hellemans, ed.): Stuttgart: Kohlhammer. S. 159-178.

 • Felter, Kirsten Donskov. 2011. Præst af profession. Forholdet mellem præst, provst og biskop professionsteoretisk belyst, i: Nielsen, Kirsten Busch (red): Folkekirkens embeder. Kirkeretsantologi 2011 (under publicering)

 • Balslev-Clausen, Zacharias, Peter Christensen, Lisbet Christoffersen, Peter Garde, Anders Jørgensen og Kirsten Busch Nielsen (red): 2010. Bekendelse og Kirkeordninger. Kirkeretsantologi 2010. København: Selskab for kirkeret. 278 s.

 • Christoffersen, Lisbet. 2010. "Not even believing in belonging. States and Churches in Five North-European (Post)Lutheran Countries". I: Law & Religion in the 21st Century. Relations Between States and Religious Communities (Ferrari & Rinaldo). Ashgate. S. 187-198.

 • Christoffersen, Lisbet. 2010."Et religionsretligt problem og forslag til løsning". I: Festskrift til Peter Blume. Djøf. S. 415-432.

 • Christoffersen, Lisbet. 2010."Folkekirken og Porvoo - Retligt set". I: Fønix 2010 33/2. S. 125-144.

 • Christoffersen, Lisbet, Kjell A. Modéer, Svend Andersen (eds). 2010. Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives. DJØF Publishing.

 • Iversen, Hans Raun. 2010. "Folkekirken som den fremtræder og definerer sig selv - Betænkning 1477 og 1491 og efter efterfølgende lovgivning". I: Bekendelse og Kirkeordninger. Kirkeretsantologi 2010. København og Århus: Selskab for Kirkeret. S. 127-150.

 • Christoffersen, Lisbet. 2009. "Stat og Kirke". I: Vartovbog 2009. S. 87-102.

 • Christoffersen, Lisbet. 2008. "Religion as a Factor in Multi-Layered European Union Legislation". I: Law and Religion in Multicultural Societies (Rubya Mehdi, Hanne Petersen, Erik Reenberg Sand, Gordon R. Woodman, eds.). København: DJØF Publishing. Kapitel 6, s. 111-130.

 • Christoffersen, Lisbet. 2008. "Prenter: Kirken og Retten, 1944, (rets)teologisk og retsfilosofisk belyst". I: Lidenskab & Stringens, festskrift til Svend Andersen (Kees van Kooten Niekerk & Ulrik B. Nissen, red.). København: Anis. S. 301-318.

 • Christoffersen, Lisbet. 2008. "Teologiske bidrag til konstruktion af ret - retsteologi". I: Rätt, religion och politik. Ett Rättshistoriskt Seminarium Tillägnat Magnus Sjöberg (Kjell-A. Modéer, red.) Stockholm: Instituttet för Rättshistorisk Forskning, Olin Foundation, Grundat av Gustav och Carin Olin, Serien III, Rättshistoriska Skrifter, Nionde Bandet. S. 139-157.

 • Iversen, Hans Raun. 2008. "Brug og misbrug af menighedsrådslovens § 37". I: Præsteforeningens Blad nr. 5. S. 84-88.

 • Iversen, Hans Raun. 2008. "Staten, folkekirken og religionspolitiken i Danmark". I: Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyse a høringen om staten og den norske kirke (Hans Stifoss-Hansen og Inger Furseth, red.). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. S. 163-184.

 • Kofod-Svendsen, Flemming. 2008. Skatteregler for velgørenhed. En historisk fremstilling af de skatteregler, der fremmer frivilligt kirkeligt og humanitært arbejde Løgumkloster: Teologisk Pædagogisk Center.

 • Christensen, Peter, Lisbet Christoffersen, Peter Garde og Kirsten Busch Nielsen (red). 2007. Kirkeretsantologi 2007: Kirken selv. Århus

 • Harbsmeier, Eberhard, Lisbet Christoffersen og Niels Henrik Arendt (red.). 2007. Retten og den rette lære. Frederiksberg: Aros forlag.

 • Lisbet Christoffersen. 2007. "Religous entites as Legal persons. Overview. Nordic and Baltic Countries" I: Churches and Other Religious Organsations as Legal Persons (Lars Friedner, ed.). Proceedings from Höör. Peeters Pbl. S. 13-20.

 • Lisbet Christoffersen. 2007. "Budgetmagt og Folkekirkens hovedproblem". I: Koran, Karma, Kirke (Lars Viftrup og Berit Schelde Christensen, red.). Århus.

 • Lisbet Christoffersen. 2007. "Lovmæssigheder. Kirker og Trossamfund I EU" I: Konstellationer. Kirkerne og det Europæiske projekt (Ida Auken, red.). Frederiksberg: Alfa-forlag. S. 45-68.

 • Balslev-Clausen, Peter. 2006. "Et høringssvar om opgaver i sogn, provsti og stift: I anledning af Betænkning 1477, afgivet 30. juni 2006 af en arbejdsgruppe nedsat af ministeriet". I: Helsingør Stiftsårbog 2006. S.. 102-107.

 • Lisbet Christoffersen. 2006. "Europæisk Perspektiv på Religion i Forfatningsretten". I: Danmarks Riges Grundlov med kommentarer (Henrik Zahle, red.). DJØFs forlag. S. 63-76.

 • Lisbet Christoffersen. 2006. "Konvergerende religionsret - Danmark og Europa". I: Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. Særnummer af CHAOS (red. Peter B. Andersen og Steffen Johannessen). København: Museum Tusculanum. S. 21-60.

 • Lisbet Christoffersen. 2005. "Blasfemisk blindhed". I: Festskrift til Kjeld Holm (Niels Grønkjær et al, red.). Frederiksberg: Anis.

 • Lisbet Christoffersen. 2005. "Offentlig Religion i Staten. Om nordiske retlige betingelser for at være statens offentlige religion". I: Kirke og Kultur 2/2005.

 • Lisbet Christoffersen, Hans Gammeltoft-Hansen, Theodor Jørgensen (red.). 2004. Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæisk belysning. Århus og København: Selskab for Kirkeret.

 • Lisbet Christoffersen. 2004. "Church Autonomy - en religionsretlig udfordring til Norden". I: Retfærd 107, 27/ 4. S. 87-108.

 • Lisbet Christoffersen. 2004. "Folketingets ombudsmand og folkekirkens lære og forkyndelse" i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jurist- og Økonomforbundets forlag. S.119-140.

 • Iversen, Hans Raun. 2004. "Religionsfrihed og religionslighed i Danmark". I: For folkekirkens skyld - at forny for at bevare(Bollmann, Kaj m.fl., red.). København: Unitas Forlag. S. 33-58.

 • Jørgensen, Theodor. 2000: Religionsrettens kilder og metoder. i: Kirkerets-Antologi 2004. Dansk kirkeret i europæisk belysning Lisbet Christoffersen, Hans Gammeltoft-Hansen & Theodor Jørgensen (red.). Selskabet for Kirkeret, Århus 2004. s. 60-66.

 • Iversen, Hans Raun. 2003. "Udveje og afveje for den norske statskirke - og lidt om vildveje i den danske". I: Tidsskrift for Kirke, Religion, Samfunn, 2/2002. Oslo. S. 131-142.

 • Christoffersen, Lisbet. 2002. "Dåb og medlemskab i Folkekirken". I: Dansk Telogisk Tidsskrift 1/2002. S. 55-64.

 • Lisbet Christoffersen (red.). 2001. Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse. Jurist- og Økonomforbundets forlag. 272 s.

 • Jørgensen Theodor. 2000: Forslag til differentieret medlemskab af folkekirken. i: Dåb og medlemskab i folkekirken . Hans Raun Iversen. København: Anis. S. 232-243.

 • Lausten, Martin Schwartz. 1999. "Dänemark". I: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Aufl. Band 2,Tübingen. S. 548-555.

 • Lisbet Christoffersen og Jørgen Bæk Simonsen (red.). 1999. Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestilling. København: Nævnet for etnisk ligestilling.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1999. "Kritisk læsning af Præsterettens dom i Snedsted-sagen". I: Dåb og Tro i Landsretten. Søborg: Forlaget Doxa. S. 137-142.

 • Christoffersen, Lisbet. 1998. Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund, Jurist- og Økonomforbundets forlag.

 • Svend Bjerg og Palle H. Steffensen. 1997. Den magtfulde kirke. København: Anis

 • Iversen, Hans Raun.1997. "Menighedsforståelsen og det repræsentative demokrati". I: Kirkeretsantologi 1997 (Hans Gammeltoft-Hansen og Theodor Jørgensen, red.). Århus: Selskabet for kirkeret. S. 79-95.

 • Christoffersen, Lisbet. 1996. "Bispevalg i Folkekirken". I: Juristen 1996. S. 224-232.

 • Iversen, Hans Raun. 1996. "Livet i evangeliets modtagelse. De døbtes præstedømme som menig­heds­pleje og deltagelse i folkekirkens ledelse". I: Det almindelige præstedømme og det folkekirkelige demokrati (Preben Espersen m.fl.). København: Anis. S. 130-157.

 • Espersen, Preben, Theodor Jørgensen, Jørgen Stenbæk, Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen. 1996. Det almindelige præstedømme og det folkekirkelige demokrati. Frederiksberg: Anis forlag. 172 s.

 • Jørgensen Theodor. 1996: Det almindelige præstedømme og det folkekirkelige demokrati. i: Det almindelige præstedømme og det folkekirkelige demokrati. Preben Espersen, Theodor Jørgensen, Jørgen Stenbæk, Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen. Frederiksberg: Anis. s. 42-66.

 • Jørgensen, Theodor. 1995: Sognekirken. Medlemskab i sognemenigheden i en økumenisk og religionspluralistisk sammenhæng. i: Etikk og ekklesiologi. Svein Aage Christoffersen, Kjell Nordstokke, Trygve Wyller, Turid Karlsen Seinm, Trond Skard Dokka, Inge Lønning, Theodor Jørgensen. Oslo: Norges Forskningsråd. KULTS skr.serie 34. s. 87-96

 • Jørgensen Theodor. 1995: Har folkekirken en fremtid som ekklesiologisk model? i: Vinduer til Guds Rige. Seksten forelæsninger om kirken. Hans Raun Iversen (red). København: Anis. S 217-232

 • Iversen, Hans Raun. 1992. "Folkekirkeordningens udvikling". I: Kirkens mund og Mæle (Margrete Auken m.fl.). København: Selskabet for Kirkeret. S. 173-185.

 • Iversen, Hans Raun. 1992. "Sognets kirkelige betydning historisk og teologisk belyst". I: Præsteforeningens Blad, 1992. S. 141-150.Til toppen


  14 Analyser af folkekirkens fremtid

 • Gregersen, Niels Henrik. 2007. "Ti teser om økumeniens fremtid - med særligt henblik på Danmark". I: En levende mangfoldighed. Brudstykker til en økumenisk historie i Danmark 1989-2005, Holger Lam (red.). Frederiksberg: AROS. S. 315-328.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2005. "Ten Theses on The Future of Lutheran Theology". I: The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology, Niels Henrik Gregersen, Bo Holm, Ted Peters and Peter Widmann (eds.). Minneapolis: Fortress Press. S. 1-14.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2002. "Ten Theses on the Future of Lutheran Theology: Charisms, Contexts, and Challenges". I: Dialog: A Journal of Theology vol. 41:4. S. 264-272.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2000."Den generøse ortodoksi". I: Folkelighed år 2000 (Vartovs Konferenceserie nr. 1). København: Vartov. S. 23-32.

 • Iversen, Hans Raun. 1990. "Fællesskabets sammenbrud og genrejsning. Kirken som model for fremtidssam­fundet?" I: Præsteforeningens Blad, 1990. S. 65-75. Til toppen


  15 Teologisk kirkeforståelse

 • Nielsen, Bent Flemming. 2011. "Karl Barth in Gespräch mit lutherischen Theologen über „Gesetz und Evangelium".: Eine fundamentale theologische Thematik - in einer sehr bestimmten geschichtlichen Situation". I: Barth und Luther. Leiner, M. (red.). Vandenhoeck & Ruprecht.

 • Petersen, NH (red.) 2010. Ritulized Space and Objects of Sacrosancty.  i: G Dharampal-Frick, R Langer & NH Petersen (red) , Transfer and Spaces. Ritual Dynamics and the Science of Ritual . , vol. 5, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, s. 299-389.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2009. "Approaches and Perspectives". I: Religion, Ritual, Theatre. (Red.: Nielsen, B. F., Holm, B. & Vedel, K.) 1. udg. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang. S. 7-16.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2009. "Ritualization, the Body and the Church: Reflections on Protestant Mindset and Ritual Process". I: Religion, Ritual, Theatre. (Red.: Nielsen, B. F., Holm, B. & Vedel, K.) 1 udg. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang. S. 19-45.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2009. "Ritualization, the Body and the Church". I: L'Ethnographie. Creation, Practiqes, Publics. 4.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2009. Critique of Church and Critique of Religion in Bonhoeffer's Late Writings". I: Dietrich Bonhoeffer's Theology Today. A Way Between Fundamentalism and Secularism? Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. S. 319-334.

 • Pallesen, Carsten. 2008. "Det lutherske sola fide i systemteoretisk belysning". I: Præsteforeningens Blad 2008/40, s 905-916

 • Gregersen, Niels Henrik. 2007. "The Mysteries of Christ and Creation: ‘Center' and ‘Limit' in Bonhoeffer's Creation and Fall and Christology Lectures". I: Mysteries in the Theology of Dietrich Bonhoeffer: A Copenhagen Symposium, Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie, Kirsten Busch Nielsen, Ulrik Nissen and Christiane Tietz, red,). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 135-158.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2007. "Er folkekirken en bekendelseskirke? Om den på én gang selvfølgelige og uselvfølgelige sammenhæng mellem kirke og bekendelse". I: Retten og den rette lære. En bog om læresagers behandling i folkekirken. Harbsmeier, E., Christoffersen, L., Arendt, N. H. (red.). København: Aros. S. 131-146.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2006. "At tænke på kirken Om ekklesiologiens kritiske og konstruktive aspekter". I: Reformationer. Universitet - Kirkehistorie - Luther. Århus: C. A. Reitzel s. 247-263.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2006. "Billig eller dyr kritik? Om kirke og stat i dogmatikkens kritiske lys. Et eksempel". I: Udfordringer til folkekirken. Kirke - staten - folket. Frederiksberg: Anis. S. 261-282.

 • Vigilius, Mikkel. 2005. Kirke i kirken, luthersk vækkelses-kristendom - fra kirkelig bevægelse over organisation til kirkeligt opbrud. Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2004. "Bibel, bekendelsesskrifter og folkekirke". I: Det står skrevet. Essays om 2000 års bibelfortolkning. København: Anis. S. 131-144.

 • Petersen, NH 2004, Introduction. Transformations of Christian Traditions and Their Representation in the Arts. i: Signs of Change. Transformations of Christian Traditions and Their Representation in the Arts, 1000-2000 , Rodopi, Amsterdam, s. 1-23.

 • Petersen, NH 2002, Liturgi som interartiellt fenomen, i:Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel , Studentlitteratur, Lund, Sverige, s. 119-127.

 • Reeh, Tine. 2002: Vorherre har været igennem EDB-anlægget. Samfundsvidenskabernes indflydelse på kirkesynet i Danmark i anden halvdel af det 20. århundrede. Guldmedaljeafhandling, Københavns Universitet.

 • Petersen, NH 1999, Skal og kan salmer være moderne? , Hymnologi , nr. vol. 28, nr. 2-3, s. 194-200.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1998. "Baptism and the Foundations of Communion". I: Baptism and the Unity of the Church. Grand Rapids, Michigan/Cambridge U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company. S. 61-77.

 • Iversen, Hans Raun. 1997. "Ekklesiologi og ekklesialitet. Om empiriske kirkestudiers teologiske nødvendighed". I: Dansk teologisk Tidsskrift, 2/1997. S. 125-136.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1996. Den dobbelte Kristendom. Herning: Poul Kris­tensens Forlag. 104 s.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1996. "Der Beitrag Grundtvigs zur Kontroverse über die Beziehung von Schrift, Tradition und Kirche". I: Kirche zwischen Heilsbotschaft und Lebenswirklichkeit. FS Theodor Jørgensen. Frankfurt/Main u.a.: Peter Lang. S. 31-46.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1996. "Kirche - Bekenntnis - Wahrheit". I: Oikoumene and Theology. The 1993-95 Erasmus Lectures in Ecumenical Theology. Thessaloniki: Paratiritis. S. 43-73.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 1995. "Vinduer til Guds virkelighed. Kirke og Guds Rige hos K.E. Skydsgaard". I: Vinduer til Guds Rige. Seksten forelæsninger om kirken. Frederiksberg: Anis. S. 189-202.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1995. "Die theologische und praktische Bedeutung der Taufe in den skandinavischen Volkskirchen. Anspruch und Wirklichkeit volkskirchlicher Taufpraxis". I: KZG. 8. Jhg., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 23-40.

 • Iversen, Hans Raun. 1993. "Den faktiske kirke mellem dogmatisk nødvendighed og teologisk ligegyldighed". I: Kritisk forum for praktisk teologi 52. S. 64-70.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1993. "Wer gehört zur Kirche?" I: Theologische Versuche XVIII. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. S. 199-213.

 • Petersen, NH 1991, Dramaet i gudstjenesten og gudstjenesten i dramaet. Fønix , nr. Nr.4, s. 203-220.

 • Petersen, NH 1991, Gudstjeneste som musikteater. Hymnologi , nr. Nr.1, s. 54-61Til toppen


  16 Økumeniske relationer

 • Balslev-Clausen, Peter. 2010. "Porvoo - et højkirkeligt projekt". I: Føniks vol. 33/2. S. 156 - 168.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2010. "Bekenntnis und Kirchengemeinschaft aus lutherischer Perspektive". I: Die GEKE als Gemeinschaft von Kirchen / epd-Dokumentation : Dokumentation der Beiträge zur Konsultation der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) vom 15.-19. September 2010 in Martin-Niemöller-Haus, Arnoldshain. 50-51/10. Frankfurt am Main s. 26-28.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2010 "Embede og kirke - før og efter folkekirkens tiltrædelse af Porvoo-fælleserklæringen". I: Fønix. 33, 2. S. 104-114.

 • Gregersen, Niels Henrik. 2009. "Nådens gensvar: Retfærdiggørelse og helliggørelse hos Wesley og Luther". I: Økumenisk Tid 8:1. S. 12-15.

 • Lybecker, Bente. 2003. Maria og Helligånden, studier i nyere romersk-katolsk mariologi. Ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • Nielsen, Kirsten Busch. 2002. "Apostolicity and Succession in the Porvoo Common Statement: Without Confusion, Without Separation". I: Apostolicity and Unity. Essays on the Porvoo Common Statement. Grand Rapits, Michigan/Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company. S. 182-200.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1999. "Hobby-protestanten og det mellemkirkelige arbejde: Nogle overvejelser over den ukirkelige kristendom i en global tidsalder"", Årbog 1998: Folkelighed og fællesskab, Det mellemkirkelige Råd 1999, 8-21.

 • Gregersen, Niels Henrik. 1997. "Den luthersk-katolske Fælleserklæring om retfærdiggørelsen". I: Præs­teforeningens Blad 1997/2. S. 1-7.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1997. "What Does Still Divide Lutherans from Catholics?". I: Catholic-Lutheran Relations Three Decades After Vatican II. Studia Oecumenica Farfensia I. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. S. 102-120.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1996. "Apostolsk succession og bispeembedet. Kritisk læsning af Fællesudtalelsen fra Porvoo". I: Verbum Dei - verba ecclesiae. FS Erik Kyndal. Aarhus: Aarhus Universitet. S. 266-281.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1995. "Kirken og kirkerne". I: Vinduer til Guds rige. Seksten forelæsninger om kirken. Frederiksberg: Anis. S. 249-267.

 • Nørgaard-Højen, Peder. 1991. "Glaubenskonsens und kirchliche Strukturen. Überlegungen zur Frage nach Kriterien struktureller Gestaltwerdung des consensus fidei". I: Gemeinsamer Glaube und Strukturen der Gemeinschaft. FS Günther Gaßmann. Frankfurt/Main: Verlag Otto Lembeck. S. 94-116. Til toppen


  17 Tværgående bidrag

 • Gregersen, Niels Henrik. 2010. "Political and Religious Challenges: A Theological Response". I: Religion in the 21st Century: Significance, Challenges, and Transformations (Hans Raun Iversen et al., red.). Alderhot: Ashgate. S. 73-81.

 • Iversen, Hans Raun. 2010. Church, Society and Mission. Twelve Danish Contributions to International Discussions. København: Faculty of Theology, University of Copenhagen. 270 s.

 • Iversen, Hans Raun. 2008. Grundtvig. Folkekekirke og mission. Praktisk teologiske vekselvirkninger. København: Anis, 567 s.

 • Felter, Kirsten Donskov. 2008. "Helvedesgabet. Induktiv teologiundervisning mellem teori og praksis". I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi. 2008/113

 • Nielsen, Bent Flemming. 2005. Erindring om Gud. KFPT Nr 100. Anis. s 49 - 61

 • Iversen, Hans Raun. 2004. Praktisk Teologi, sammen med Eberhard Harbsmeier. København: Forlaget Anis. 490 s.

 • Jensen, Jørgen I. 2004. "Litteraturkritiske udfordringer til teologien. Northrup Frye og bibelske formproblemer". I: Mødepunkter. København. Forlaget Anis.

 • Jensen, Jørgen I. 2004. "Luther og Grundtvig - et oplæg". I: Mødepunkter. København. Forlaget Anis.

 • Jensen, Jørgen I. 2004. "P.G. Lindhardt". I: Mødepunkter. København. Forlaget Anis.

 • Nielsen, Bent Flemming. 2003. "Hvor praktisk er den praktiske teologi?". I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 1/2003. S. 1-17.

 • Jensen, Jørgen I. 2000. "Erich Auerbach og gentagelsen, TRANS-FIGURATION". I: Nordisk tidsskrift for kunst & kristendom. 1, 2. København, Museum Tusculanums.

 • Jensen, Jørgen I. 1996. "N.H. Søe. Uofficiel fejring i erindringen. IU anledning af 100-årsdagen 29. november 1995". I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 59, 2. S. 81-105.

 • Iversen, Hans Raun. 1995. Praktisk teologi. sammen med Eberhard Harbsmeier, København: Anis. 490 s.

 • Jensen, Jørgen I. 1995. Den fjerne kirke. Mellem kultur og religiøsitet. København, Samleren.