Center for the Study of Jewish Thought in Modern Culture – Københavns Universitet

SEE THE ENGLISH WEBSITE with more information

Center for the Study of Jewish Thought in Modern Culture var aktivt 2014 - 2019.

Sigtet med CJMC var at skabe et hjemsted på universitetet for diskussion af spørgsmål, der er fremtrædende i jødisk tænkning og især trænger sig på efter Shoah, men som også har en mere grundlæggende, almenmenneskelig betydning. For eksempel: Hvordan erindrer og videregiver individer og samfund traumatiske erfaringer? Hvordan kan fortidens byrde bæres i praksis, og hvilke ressourcer er der til en kritisk refleksion over den og dens eftervirkninger? Hvordan kan historiske brydningstider, navnlig katastrofer, ændre betingelserne for hvorledes vi forstår os selv som mennesker, som det ikke mindst er dokumenteret i vidnesbyrd fra kz-overlevende? Disse komplekse spørgsmål, der angår personlig identitet og menneskelig sameksistens, rummer både sociale, politiske og religiøse dimensioner.

CJMC forskede især i jødiske kilder fra det 19. til det 21. århundrede for at afklare, hvordan de kan kaste lys over muligheder for en etisk-eksistentiel re-orientering. Centeret havde en tredelt forskningsagenda:

1. Dialog- og sprogfilosofi samt post-Holocaust-hermeneutik


2. Traume, vidnesbyrd og erindring


3. Det ondes problem og billeder af (u)menneskelighed i religion, kunst og etik