Om Centeret – Københavns Universitet

Om Naturalisme Centeret

Center for Naturalisme og Kristen Semantik er et videncenter ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Centret har en bevilling fra 2008 til udgangen af ​​2013. Det finansieres af Star Research Foundation på Københavns Universitet efter en intern konkurrence på universitetet med ekstern evaluering af internationale eksperter. Centret drives af professor Troels Engberg-Pedersen (Principal Investigator, Institut for Bibelsk Eksegese) og professor Niels Henrik Gregersen (Co-Principal Investigator, Institut for Systematisk Teologi).

Centret beskæftiger sig med spørgsmålet om naturalisme i forhold til kristen tankegang med et trespektret fokus:
 * at udvide frontlinjen af ​​den moderne forståelse af forholdet mellem naturalismen som en omfattende filosofisk og videnskabelig forståelsesramme og teismen,
* rekonceptualisere forholdet mellem græsk-romersk filosofi og tidlig kristendom ved at revurdere forholdet i de to første århundreder e.Kr. mellem stoicismen (materiel og naturalistisk) og platonismen (immateriel), og deres respektive indflydelse på moderne jødedom og kristendom,
 * omkonfigurere moderne tænkning om kristendommen i forhold til kristendommens rødder i lyset af de to andre temaer, der fokuserer på semantik snarere end på abstrakte ontologier.

Mens det første tema er på forkant med den aktuelle diskussion, og det andet tema endnu ikke er blevet behandlet tilstrækkeligt, er det mest indlysende nye ved projektet det tredje fokus, der kombinerer perspektiverne, der er vedtaget under de to tidligere temaer. I den forbindelse er målet ikke ”undskyldende” at finde en plads til kristendommen i den moderne verden ved at omskrive historien. Formålet med projektet er snarere at nedbryde traditionelle modsætninger (mellem naturalisme og religion, filosofi og kristendom osv.) for at nå ind til kernen af de reelle forskelle, hvor end de findes.

Ved udgangen af ​​2013 vil en endelig vurdering af projektet blive lagt ud på hjemmesiden.