Center for Studiet af Bibelens Brug har til huse på Afdeling for Bibelsk Eksegese. Vi beskæftiger os med forskning, formidling og information. Vores forskningsfelt, de bibelske teksters receptionshistorie, er en del af det eksegetiske arbejde, men samtidig udgør det kun en begrænset del af teologistudiets ordinære pensum.

Læs mere om CSBB.