Forskning – Københavns Universitet

Centerets tre søjler 

1. Den professionelle bibelfortolknings historie og dens forankring i en bredere idehistorisk kontekst.

2. Populærkulturelle fortolkninger af bibelske fortællinger og temaer inden for rammerne af både gamle og nye medier: Litteratur, billedkunst, teater, film og musik.

3. Formidling af Bibelen og Bibelens aktualitet, som den finder sted i prædikener, pædagogisk formidling, bibeloversættelser og massemedier.

 

Bibelfortolkningens historie
Vi tænker her på den professionelle bibelfortolkning fra antikken til den nyeste forskning. Centerets studier fokuserer på bibelfortolkningens praksis og metode set i forhold til den almene kultur- og samfundshistorie. Vi interesserer os især for de epokale betingelser, dvs. den måde, man i en bestemt tidsperiode almindeligvis opfatter, afgrænser og studerer de emner på, der gøres til genstand for videnskabelig undersøgelse. Dette ses i nær sammenhæng med de kunstneriske og politiske aktiviteter i samtiden.

Bibelens reception i kunst og kultur
Her studeres, hvordan bibelske tekster, personer, symboler og motiver optræder i kunstneriske og kulturelle sammenhænge. Denne del af centerets aktivitet vil nødvendigvis være multidisciplinær, idet studiet af billedkunst, litteratur, musik, film m.m. falder inden for centerets interesseområder.

Bibelfortolkning og Bibelens aktualitet
Endelig beskæftiger vi os med formidling af Bibelen, som den finder sted i eksempelvis prædikener, undervisning, bibeloversættelser og kulturformidling, fx på museer og i medierne. Centeret undersøger bibelformidlingens muligheder og begrænsninger, herunder Bibelens aktualitet i samtiden.