Publikationer , Center for Studiet af Bibelens Brug – Københavns Universitet

Publikationer i centerets regi

Centerets arbejde bliver udgivet i en række forskellige bøger og tidsskrifter, som man kan se på listen herunder. Centerets første egne udgivelse, Fakta, fiktion og frelse: Teologer diskuterer Da Vinci Mysteriet, samler indlæggene fra Centerets to åbne møder om Dan Browns bestseller. Se indholdsfortegnelsen længere nede på siden.

Bibelfortolkningens historie


Halvor Moxnes, "Jesus som europeer? Jesus-forskningen og Europas problemer i det 19. århundre", Dansk Teologisk Tidsskrift 69, 2006, s. 62-78.

Bodil Ejrnæs, "»Jeg husker dig for din velsignelse, Zion ... «. Zionmotivet i en salme fra Qumran", i M. Müller og Th.L. Thompson (red.), Historie og konstruktion (Forum for Bibelsk Eksegese 14), Kbh.: MTF 2005, s. 115-128.

Søren Holst, "Abraham at Qumran", i M. Müller og Th.L. Thompson (red.), Historie og konstruktion (Forum for Bibelsk Eksegese 14), Kbh.: MTF 2005, s. 180-191.

Henrik Tronier, "Den historisk-kritiske eksegese som allegorisk bibelfortolkning?", i M. Müller og Th.L. Thompson (red.), Historie og konstruktion (Forum for Bibelsk Eksegese 14), Kbh.: MTF 2005, s. 396-420.

Bodil Ejrnæs, "David, Salmernes Bog og konstruktionen af Messias i Dødehavsskrifterne", i Th.L. Thompson og H. Tronier (red.), Frelsens Biografisering (Forum for Bibelsk Eksegese 13), Kbh.: MTF 2004, s. 79-98.

Allan Rosengren, "Poesi og prosa i Det Gamle Testamente", Bibliana 5:2, 2004, s. 6-15.

Bibliana 8:1, 2007 (temanummer om Judasevangeliet. Rummer bl.a. en ny oversættelse af hele evangeliet).

Gitte Buch-Hansen og Geert Hallbäck, "Det Nye Testamentes eksegese", Fønix 32 nr. 3, 2009, s. 164-172.

Geert Hallbäck (red.), Bibeloversættelser. Fra Resens oversættelse 1607 til Den Nye Aftale 2007. Kbh.: Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, 2009.

Geert Hallbäck, "Bibelen lever og har det godt – out there", Religionslæreren 106 nr 3, 2010, s. 10-11.

Geert Hallbäck, "Om at undervise i Bibelens aktualitet", TEOL-Information 45, 2012, s. 6-9.

Bibelens reception i kunst og kultur
 

Fakta, fiktion og frelse: Teologer diskuterer Da Vinci Mysteriet, Center for Studiet af Bibelens Brug 2006, 66 s., ISBN 87-991150-1-8. Indeholder foruden en udførlig indledning følgende fire artikler:

    • Nils Holger Petersen, "Fakta og fiktion i litteratur og historieskrivning", s. 9-19.
    • Anne Vig Skoven, "Jagten på den historiske Jesus og Maria Magdalene", s. 21-37.
    • Gitte Buch-Hansen, "Allegori i det Nye Testamente og Da Vinci Mysteriet", s. 39-55.
    • Johanne Stubbe Teglbjærg, "Et menneskekærligt ærinde? Systematiske refleksioner over kristologien i Da Vinci Mysteriet", s. 57-66.

Roland Boer, "Gates to the Garden" – Nick Cave og Bibelteksternes efterliv, Fønix 29 nr. 3-4, 2005, s. 31-47.

Søren Holst, "Pagtens ark og den elektriske stol: Bibellæsning over skulderen på Nick Cave", Fønix 29 nr. 3-4, 2005, s. 75-101.

Lars Kjær Bruun, "Dommedag nu - Heidegger læser Paulus", Bibliana 6:2, 2005, s. 54-61.

Søren Holst, "Fra dødsgangen til Guds trone ", Universitetsavisen 2005:11 , s. 12-13.

Lars Kjær Bruun, "Athen - Jerusalem - Frankfurt. En introduktion til Franz Rosenzweigs Forløsningens Stjerne", Bibliana 6:1, 2005, s. 49-57.

Geert Hallbäck, "Matrix og den gnostiske myte", Fønix 29 nr. 1, 2005, s. 39-50.

Collegium Biblicum. Årsskrift 2006 (temanummer om Bibelens reception).

I. Auken og B.T. Pedersen (red.), Jesus går til filmen - Jesusfiguren i moderne film, Kbh.: Alfa 2007.

Lars K. Bruun, Finn Damgaard, Thomas Hoffmann, Søren Holst og Jesper Skau, Abrahams spor. Abrahamfiguren i religion, filosofi og kunst, Kbh.: Alfa 2007.

Geert Hallbäck, "Esbjergevangeliet", Ribe Stiftsbog 2007, s. 8-17.

Bibliana 7:2, 2007 (Temanummer om Den Nye Aftale).

Lars K. Bruun (red.), Rockprofeter. Jesusfiguren på plade, Kbh.: Forlaget Alfa 2008.

Geert Hallbäck m.fl. (red.) Den hemmelige Jesus, Kbh.: Forlaget Alfa 2008.

Geert Hallbäck og Annika Hvithamar (red.): Recent Releses. The Bible in Contemporary Cinema. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2008.

Geert Hallbäck: Hvad jeg skrev... Udvalgte artikler om Det Nye Testamente og andre ting. Kbh.: Anis, 2008.