AT 2017: Menneskets forhold til naturen

Her præsenterer Det Teologiske Fakultet ideer og materialer til arbejdet med AT-opgaver i 2017 under overskriften Menneskets forhold til naturen.

Du finder inspiration til opgaveemner om menneskets forhold til naturen set i et religiøst, filosofisk, samfundsfagligt og historisk perspektiv.

Naturen som pisk og gulerod

Menneskets forhold til naturen er et stort omdrejningspunkt i Det Gamle Testamente, og de ca 2500 år gamle fortællinger illustrerer en række af de paradokser, der også i dag optager os: Er naturen en gave eller en straf? Handler syndefaldet om, at mennesket er underlagt eller sat over naturen? Og er Noahs Ark og syndfloden en blåstempling af at spise dyr - eller er det lige omvendt? 

Står mennesket uden for naturen? 

Filosofisk set er det en vigtig snitflade, om man ser mennesket som et naturvæsen eller ej. Her står hjerneforskeren for den ene yderlighed, mens eksistentialisterne repræsenterer den anden. Det giver desuden en række etiske dillemmaer, når menneskets og naturens interesser ikke altid flugter - er naturen et middel eller også et mål?

Naturalisme og teologi

Er det naturlige godt? Mens det naturvidenskabelige verdensbillede har gjort sit indtog i vores civilisation, er naturen og naturlighed blevet normative begreber. Et naturalistisk grundsyn præger hele samfundet, og det udfordrer teologien på nye måder.

Ønsker du supplerende oplysninger om et de foreslåede temaer, er du velkommen til at kontakte Det Teologiske Fakultet på at@teol.ku.dk. Husk at oplyse navn, telefonnummer og gymnasium. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

God læselyst og held og lykke med opgaven!