AT 2018: Alternativer


Her præsenterer forskere fra Det Teologiske Fakultet ideer og materialer til arbejdet med AT-opgaver i 2018 under overskriften "Alternativer – ideer til forandring og fornyelse"

Du finder inspiration til opgaveemner inden for årets AT-tema, som især handler om religion, men også kan ses i et samfundsfagligt, historisk eller filosofisk perspektiv.

Religion som alternativ i Afrika

Mange forestillede sig, at religion stille og roligt ville forsvinde på grund af modernitetens "rationelle sindelag". Men den tese er de sidste 20 - 30 år blevet stærkt udfordret globalt set. I blandt andet Afrika bryder uafhængige kirker stærkt frem med alternativer til den vestlige missionærkristendom eller sekularisme

Abraham og Ibrahims alternativ

Da kristendommen optod som alternativ til jødedommen genbrugte de kristne stamfaderen Abraham i en ny fremstilling. Flere hundrede år senere blev han til Ibrahim, da de nye muslimer gjorde det samme. Abraham er et godt eksempel på, hvordan nye religioner kan iscenesætte sig som alternativ til sine forgængerreligioner ved at twiste fortællingen om en mytisk figur

Reformation og revolution

Reformationen startede som en alternativ religiøs bevægelse, men i dag er protestantismen den fremherskende tro i Danmark. Den forandring har fået store konsekvenser for blandt andet vores forhold til skilsmisse og vores arbejdsliv

Flere af vores andre ressourcesamlinger er desuden brugbare til AT 2018 om alternativer. Se fx:

Darwin mellem videnskab og religion

Charles Darwins The Origin of Species (1859) var ikke blot et videnskabeligt gennembrudsværk. Mange så og ser Darwinismen som et alternativ til en religiøs verdensopfattelse, og den blev startskuddet til langvarige debatter om forholdet mellem videnskab, livssyn og tro. Siden er oprindeligt lavet til et tema om videnskabelige gennembrud.

Se også vores tidligere AT-ressourcerum her