Reformation og revolution

Reformationen var en alternativ religiøs bevægelse, som siden har fået store konsekvenser for blandt andet det moderne familieliv. Her er Martin Luther malet med familien.

Reformationen startede som en alternativ religiøs bevægelse, men i dag er protestantismen den fremherskende tro i Danmark. Den forandring har fået store konsekvenser for blandt andet vores forhold til skilsmisse og vores arbejdsliv

Af professor Niels Henrik Gregersen.

Et eksempel på en alternativ religiøs bevægelse, der har ført til samfundsmæssige ændringer, er reformationen. Den begyndte for godt 500 år siden (helt præcis i 1517) og som i Danmark slog igennem i 1536. En hurtig oversigt over reformationens mulige konsekvenser findes i ”Revolutionen, der blev til en 500-årig bevægelse” af .

Man kunne i AT opgaven skrive om de forskellige spor, som reformationen har haft – eller muligvis har haft. For også historisk er der alternative forklaringsmodeller. Ofte er fx frihed og tvang forbundet med hinanden: Du skal gå i skole og du skal arbejde, men hvordan og hvorledes er mere frit.

Blandt reformationens samfundsmæsige spor kan man nævne skolen, synet på ægteskab og skilsmisse, synet på hverdagslivet, men også på velfærdssamfundet og det civile samfund. En spændende oversigt finder man hos økonomen og velfærdsforskeren Jørn Henrik Petersen, Luthers socialetik og det moderne samfund, Odense Universitetsforlag 2017.

En mere overordning af reformationens mulige betydning for dansk kultur findes i 3-bindsværket, Reformationen i dansk kirke og kultur, som kan lånes på biblioteket. Hvert bind dækker en bestemt historisk epoke (1517-1700, 1700-1914 og 1914-2017) og er delt i 10 livsområder, der hver behandles på ca. 30 sider. Fx synet på stat-kirke, ægteskab og hverdagsliv, reformationen af skolen etc.

Her kan du downloade et uddrag af værkets bind om Reformationen som kirkeligt og kulturelt program.

Hvis man ønsker at sætte sig nærmere ind i Martin Luthers religiøse projekt som en nyformulering og et alternativ til middelalderens katolske teologi, kan man læse i bogen Hvorfor er vi protestanter? Om reformationen og teologien (Eksistensen 2017). Bogen kan downloades fra forlagets hjemmeside, men her finder du adgang til bogens 2. halvdel.

Læs mere

Find mere inspiration på vores temasite Reformationen 500 år.
Siden er henvendt til gymnasielærere, men indeholder mange gode litteraturhenvisninger, som også kan inspirere til AT.