Almen Studieforberedelse 2011

"At være på" 

Teologien har en lang tradition for at beskæftige sig med det centrale i at være på. Teologer har dels tænkt afgørende om selve det at være, men det helt grundlæggende i teologiens tilgang er, at man altid er over for nogen – i sidste instans er man altid på over for Gud! Derfor har teologien både i teori og praksis viden om, hvad det vil sige at være, når man altid er på. Så er man synlig, enten for andre eller for Gud – og måske i nogle enkelte tilfælde for sig selv.

I dette ressourcerum tilbyder Det Teologiske Fakultet en række temaer og litteraturforslag til AT-opgaver. De foreslåede temaer, som du finder via boksene i højre side, udgør forskellige indfaldsvikler til det overordnede tema "At være på".

Under hvert tema finder du, ud over en præsentation af emnet, forslag til både primærlitteratur og sekundærlitteratur.