Almen Studieforberedelse 2012.
Katastrofen - årsager og konsekvenser

Fra Lars von Triers "Melancholia". Billedet tilhører Zentropa

Katastrofen og teologien

Teologi er en privilegeret tilgang til tilværelsens store spørgsmål. Alle problemer bliver mere tydelige, når de sættes ind i en teologisk sammenhæng, hvor man opererer med en kristen gudsforståelse. Man kan sige, at teologiens metodiske greb er at skærpe enhver problemstilling ved at tænke Gud med. Man behøver ikke at tro på denne Gud for at tænke således, for de problemer, teologien arbejder med, er eksistentielle og alment menneskelige. Teologien er beskæftigelsen med livets store spørgsmål. Det gælder ikke mindst ved en række af de problemer, som katastrofer rejser.

Store naturkatastrofer, som tsunamier, jordskælv og tørker, stiller os alle over for spørgsmålet om menneskets hjemsted på jorden. Man bliver sig smerteligt bevidst, at mennesket er en del af naturen og derfor underlagt den. Netop derfor bringes man ud af følelsen af at høre hjemme i verden. Paradoksalt nok kan netop det, at man som menneske er underkastet naturens luner, fremtvinge tanken, at man ikke hører til i verden. Særligt problematisk bliver dette, hvis man betragter naturen som skabt af Gud. Hvordan kan en god Gud skabe en ond natur? Hvordan kan han skabe et menneske, der på et øjeblik kan slås ihjel af Guds eget skaberværk? Teologien har en lang tradition for at tænke over dette problem. Det opstod fx efter jordskælvet i Lissabon (1755) og fik ved den lejlighed navnet theodicé-problemet.

Ikke blot naturen, men også mennesket selv forårsager katastrofer, som vender rundt på vores måde at se verden på. Jødeudryddelseslejrene under anden verdenskrig viste en systematisk grusomhed, som nægtede mennesker deres menneskelighed. 11. september 2001 afslørede et had, som indledte en ny dagsorden for hele verden. På Utøya blev mennesker konfronteret med en ondskab, som rokker ved grænserne for vores opfattelse af, hvad mennesker er i stand til. Sådanne oplevelser rejser et grundlæggende spørgsmål om, hvad et menneske er, og hvad det skal. Igen bliver dette problem langt mere tydeligt og vanskeligt ved at blive sat ind i en teologisk sammenhæng. Hvis gerningsmændene betragtes som Guds skabninger, skal de så tilgives? Kan man det uden at vise foragt for ofrene? Men kan man betragte sig selv som skabt af Gud, hvis man ikke kan tilgive gerningsmanden? Har ondskaben sejret, hvis man ikke tilgiver? Atter har teologien tænkt grundigt over sådanne problemer. Den har derfor et rigt materiale for dem, der gerne vil tænke videre.

Katastrofe betyder egentligt at vende om. Katastrofen får os til at vende om og tænke os om. I dette ressourcerum kan man finde inspiration til at tænke over katastrofers betydning, når der på alle måder står liv på spil.

Om ressourcerummet

I dette ressourcerum tilbyder Det Teologiske Fakultet en række temaer og litteraturforslag til AT-opgaver. De foreslåede temaer, som du finder via boksene i højre side, udgør forskellige indfaldsvikler til det overordnede tema "Katastrofen - årsager og konsekvenser"

Under hvert tema finder du, ud over en præsentation af emnet, forslag til både primærlitteratur og sekundærlitteratur.