Almen Studieforberedelse 2013: Kampen for det gode liv


I dette ressourcerum præsenterer Det Teologiske Fakultet materialer og ideer til arbejdet med AT-opgaver om ”Kampen for det gode liv”. I materialet, som findes via boksene i højre side, gives forskellige fortolkninger af ”kampen” og ”det gode liv” såvel som af de måder, hvorpå forbindelsen mellem dem, ”kampen for det gode liv”, kan forstås.

I teksten i den første boks stilles spørgsmålet, om det gode liv overhovedet er noget, mennesker kan kæmpe sig til? Her overvejes med andre ord grundlaget for det overordnede tema: ”Kampen for det gode liv”. Hvor går grænsen mellem det gode liv som noget, vi ikke kan kæmpe for, men får givet uden kamp, og det, vi faktisk kan kæmpe for?

Under temaet Krigen og i det gode liv foreslås det, at man forstår kampen i dens mest grelle skikkelse, dvs. som krig. Teksten stiller spørgsmålet, med hvilke begrundelser man historisk har ført og i dag fører krig for det gode liv, når krigen samtidig er det, der mest brutalt kan gøre en ende på liv?

Med Kosmos, Kaos og Utopia? foreslås en stribe arbejdsspørgsmål til ”Kampen for det gode liv”, der tager udgangspunkt i religiøse fortællinger, der forudsætter en guddommelig garant for det gode liv. Hører det gode liv til i en fjern himmel?

Selvrealisering som opgave og pligt lægger op til, at man lader en af de i dag formentlig mest udbredte forestillinger om vejen til og indholdet i det gode liv, nemlig menneskets selvrealisering, blive set i det kritiske lys fra teologen og filosoffen Søren Kierkegaards tænkning om mennesket.  Kierkegaard fylder 200 år i 2013. Hvorfor ikke bruge AT-opgaven til at kippe med flaget for fødselaren?      

Under den femte og sidste boks finder man fem teologiske essays, der drejer synsvinklen fra ”kampen for” til ”det gode liv” i sig selv. De fem essays belyser, hvordan det gode liv forstås i kristendommen.  Der er læsninger i Det Gamle og Det Nye Testamente, i skrifter fra ældre og nyere kirkehistorie og – igen – i Kierkegaards forfatterskab. Den fælles overskrift er Det gode liv og Gud. De fem essays kan downloades i PDF-format.

Teksterne under de fem bokse er skrevet af forskere ved Det Teologiske Fakultet og repræsenterer forskellige, mulige tilgange til temaerne. Forfatterne har forsynet teksterne med forslag til litteratur fra forskellige genrer og af forskellig sværhedsgrad.

Ønsker du supplerende oplysninger om et de foreslåede temaer, er du velkommen til at kontakte Det Teologiske Fakultet på at@teol.ku.dk. Husk at oplyse navn, telefonnummer og gymnasium. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

God læselyst og god fornøjelse!