Almen Studieforberedelse 2015

Kommunikation – muligheder og begrænsninger

Vi lever i den grad i kommunikationens tidsalder. Aldrig er der blevet kommunikeret så meget på så mange forskellige platforme.  Internettet er den helt store drivkraft, der gør det muligt at skabe og dele indhold på tværs af klasseværelser, byer og landegrænser. Kommunikation er ikke længere en mængde information der overleveres fra en afsender til en modtager, men en dialog, hvor der hele tiden kobles nye stemmer og vinkler på.  Det kan være svært at navigere i denne strøm af budskaber, og al kommunikation har en indbygget risiko for fejl og misforståelser.

På denne hjemmeside præsenterer en række forskere fra Det Teologiske Fakultet mulige tilgange til emnet kommunikation set i et religiøst, samfundsfagligt, retorisk og historisk perspektiv.

Du kan blandt andet læse om et af de mest omfattende kommunikationsprojekter i menneskets historie, oversættelsen af Bibelen, der begyndte for mere end 2000 år siden og som stadig skaber uenighed.

En anden ting, der har givet anledning til store diskussioner i nyere tid er Bibelens ambivalente syn på kvinder og deres ret til at ytre sig. Netop i år er det 100 år siden, kvinder fik stemmeret til de parlamentariske valg i Danmark. Jubilæet kan foranledige en nærmere granskning af, hvordan kampen for kvinders valgret i den vestlige verden har været tæt forbundet med en nyfortolkning af de bibelske skrifter.

Hvis vi bliver i fortolkningens univers er der ét evangelium, der adskiller sig væsentligt fra de andre i dets måde at kommunikere på. I Johannesevangeliet træder Jesus for alvor i karakter, ikke blot ved at forvandle vand til vin, han begynder også at omtale sig selv som ”sandheden”. Johannesevangeliets kommunikation af noget så uhåndgribeligt som ”det guddommelige” har ført til mange analyser gennem årene.

Kommunikation er en interaktiv proces 

At der er forskel på at læse en tekst ved sit skrivebord og at høre den fremført fra en talerstol, er der ingen tvivl om. Det er blandt andet blevet påvist i en række empiriske undersøgelser af prædikener i kirken, der har givet indsigt i, at kommunikation ikke er en envejs overførsel af information fra afsender til modtager, men derimod en interaktiv proces, hvor menigheden ofte hører noget helt andet, end hvad der faktisk står i prædikantens manuskript.

En gruppe, der via sine kommunikationsformer lige nu tiltrækker sig stor opmærksomhed og frygt, er den islamiske terrorbevægelse Boko Haram. Den hører hjemme i det nordøstlige Nigeria, men den er også del af en global islamisk bevægelse, som arbejder for at indføre islam som grundlag for staten. Som terrorbevægelse har Boko Haram flere træk til fælles med andre bevægelser, og det gælder ikke mindst den særlige form for kommunikation, som de benytter sig af, hvor både vold og video spiller en markant rolle.

Kigger vi mod øst har den russiske præsident Vladimir Putin gjort brug af den russisk-ortodokse kirke til at vække nationalfølelsen og samle befolkningen. Under sovjettiden blev al form for religion udsat for både undertrykkelse og forfølgelse, og kirken var en overgang tæt på at forsvinde som organisation. Måske netop derfor har den russisk-ortodokse kirke oplevet en markant fremgang siden Sovjetunionens sammenbrud.

Endeligt er det svært at beskæftige sig med kommunikation uden at nævne begrebet ytringsfrihed. Det nylige terrorangreb mod det franske satireblad Charlie Hebdo har genvakt debatten omkring mødet mellem islam og det danske samfund og retten til at ytre sig frit. En debat, der trækker tråde til en gammel dansk lov om blasfemi – altså gudsbespottelse.  

Du kan læse meget mere om de forskellige emner, hvis du klikker på boksene i højre side. Forfatterne har forsynet alle teksterne med forslag til litteratur fra forskellige genrer og af forskellig sværhedsgrad.

Ønsker du supplerende oplysninger om et de foreslåede temaer, er du velkommen til at kontakte Det Teologiske Fakultet på at@teol.ku.dk. Husk at oplyse navn, telefonnummer og gymnasium. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

God læselyst og held og lykke med opgaven!