Almen Studieforberedelse 2016: Grænser

I dette ressourcerum præsenterer Det Teologiske Fakultet ideer og materialer til arbejdet med AT-opgaver under overskriften grænser.

I materialet, som findes via boksene i højre side, gives forskellige fortolkninger af begrebet grænser set i et religiøst, filosofisk, samfundsfagligt og historisk perspektiv.

>Religion og naturvidenskab

Der er mange grænser, som vi ikke kan komme uden om, fx grænsen mellem min oplevelse af verden og verden uden for mig. Alligevel ville det være mærkeligt, hvis min oplevede verden og den faktiske verden var to helt adskilte ting. Her kan du blandt andet læse om grænser inden for religion og naturvidenskab og det store spørgsmål: hvad nu hvis, der findes intelligent liv på andre planeter?

>Grænser i kirkehistorien

En anden væsentlig religiøs, eksistentiel og sociologisk grænse er grænsen mellem fravær af tro og tro, eller grænsen mellem én religion og en anden. Set i et historisk perspektiv kan denne grænse analyseres fra flere forskellige synsvinkler og berører blandt andet begreberne omvendelse, mission og dåb.

>Bibelske grænser

Nødvendigheden af klare grænser møder vi allerede på den første side i Bibelen. Gud skaber ved at trække grænser og ved at skille ting fra hinanden. Han afgrænser lyset fra mørket og det tørre land fra havet. Alt, hvad der gror og lever i verden, bliver afgrænset fra hinanden. Senere betyder dette også en adskillelse af jøderne, og Jesus som regelbryder.

>Straf ved grænseoverskridelse

På arabisk hedder ’grænser’ hudûd og i islamisk jura er ’grænserne’ også betegnelsen for de særlige straffe, som Gud (Allah) har fastsat i Koranen. Selvom de fleste muslimske lærde er nogenlunde enige om, at disse straffe er beskrevet i Koranen og sunnaen, er mange uenige om, hvordan de skal tolkes og forvaltes.

>Flygtninge i Afrika

Der er ingen tvivl om, at grænser har betydning, når mennesker flytter sig. Når en person på flugt bevæger sig over en landegrænse kan vedkommende søge asyl, men hvis personen forbliver inden for en landegrænse betegnes han eller hun som en intern fordreven flygtning. I Afrika er cirka 15 millioner mennesker på flugt, enten som flygtninge eller som internt fordrevne.

>Grænseland - geografisk og mentalt

Grænser og grænsezoner opfattes som områder, hvor der tit sker kulturelle og religiøse fornyelser. Tanken er, at i grænsesituationer blive menneskers vante tanker udfordret af mødet med noget fremmed, som fører dem til at se på deres vante tanker i et nyt lys. På den måde udvikles en særlig grænsetænkning, som bl.a. findes hos kristne missionærer.

>Kierkegaard og paradokset

Endelig kan du også finde inspiration i Søren Kierkegaards værk De
Philosophiske Smuler, der er blevet både en filosofisk og teologisk klassiker på grund af beskrivelen af forholdet mellem tro og viden i kristendommen.

Du kan læse meget mere under de forskellige emner. Forfatterne har forsynet alle teksterne med forslag til litteratur fra forskellige genrer og af forskellig sværhedsgrad.

Ønsker du supplerende oplysninger om et de foreslåede temaer, er du velkommen til at kontakte Det Teologiske Fakultet på at@teol.ku.dk. Husk at oplyse navn, telefonnummer og gymnasium. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

God læselyst og held og lykke med opgaven!