Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914

Hvilken betydning havde gennembruddene indenfor natur-, samfunds- og humanvidenskaberne i perioden 1851-1914 for teologien og kristendommen i og uden for Danmark? Hvilken debat rejste de om den kristne troslære og om religionens rolle i samfundet? Og hvilke metoder tog kirken og dens tilhængere i brug for at redde kristendommen i lyset af de nye ideer?

Med overskriften "Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914" rammer AT-opgaven 2010 lige ned i mange af de temaer og den litteratur, som forskerne ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet er specialister i.

I dette ressourcerum tilbyder vi en række temaer og litteraturforslag til AT-opgaver, som dækker fagene religion, filosofi, dansk, engelsk, tysk, historie eller samfundsfag. De foreslåede temaer dækker en række aspekter af mødet mellem kristendommen og videnskaben i perioden 1851-1914, lige fra Darwin og Max Weber, til teologernes forsøg på at gentænke Jesusskikkelsen.

Under hvert tema finder du, udover en præsentation af emnet, forslag til både primærlitteratur og sekundærlitteratur. 

Ønsker du supplerende oplysninger om et af de foreslåede temaer, er du velkommen til at kontakte Det Teologiske Fakultet på at@teol.ku.dk. Husk at oplyse navn, telefonnummer og gymnasium og gerne også de fag, som din AT-opgave ligger inden for. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt. 

God læselyst og god fornøjelse!Forslag til temaer og emner

Tema 1. Darwin mellem videnskab og religion

Tema 2. Max Weber

Tema 3. Liberalteologien

Tema 4. Den historiske Jesus