Darwin mellem videnskab og religion

Introduktion til temaet

 
Charles Darwin (1809-1882) er ved siden af fysikeren Albert Einstein (1879-1955) et af de få videnskabelige ikoner, som alle kender af både navn, udseende - og gavn.  Darwin er særlig interessant derved, at han
blev grundlæggeren af den moderne biologi og igangsatte en stor livssynsdebat, der gik på tværs af videnskab, litteratur, filosofi og teologi. 

Evolutionstanken - herunder læren om alle arters fælles afstamning - var ganske vist ikke Darwins opfindelse.  Evolutionslæren var allerede fremsat. Det nye var derimod den naturlige forklaring, som Darwin (samtidig med
Alfred Russel Wallace, 1823 - 1913) gav på evolutionens udvikling: Den naturlige selektion + miljøets variation + organismernes reproduktion. 

On the Origin of Species (1859) var ikke blot et videnskabeligt gennembrudsværk.  Bogen gav startskuddet til langvarige debatter om forholdet mellem videnskab, livssyn og tro.  Denne debat kan følges ad en
række forskellige spor.  Fra videnskab over litteratur til filosofi og teologi.  I både et dansk-nordisk og et mere internationalt perspektiv, og i både et historisk og nutidigt perspektiv. 

Da Charles Darwins bog om arternes oprindelse udkom på dansk 1872, i I. P. Jacobsens oversættelse, var Darwin og hans teorier allerede velkendte.  Darwinisme blev omtalt i forelæsninger, bøger og artikler i tidsskrifter, aviser og ugeblade op gennem 1860erne.  Blandt sine fortalere finder man kredsen omkring den danske litterære kritiker Georg Brandes (1842-1927), for hvem darwinismen var et opgør med religiøse forestillinger.  Brandes og hans tilhængere så en konflikt mellem videnskab og religion, hvor videnskaben altid var den sejrende part.  Først gjorde Kopernikus op med kirkens opfattelse af universets indretning ved at fastslå himmelrummets opbygning; senere modbeviste darwinismen den bibelske skabelsesberetning.  Ifølge Georg Brandes og hans kreds var den darwinistiske teori i stand til at forklare alle livets aspekter gennem videnskab, hvorved religion kunne overflødiggøres.  En stor del af den debat, der fulgte efter den danske udgave handlede mere om ateisme end om indholdet af Darwins bog.

Litteratur

The Complete Works of Charles Darwin Online: www.darwin-online.org.uk/

Charles Darwin, Arternes oprindelse, ved naturlig selektion eller bevarelse af de bedst tilpassede racer i kampen for tilværelsen. Oversat af Jørn Madsen og med forord af Peter C. Kjærgaard.
København, Statens Naturhistoriske Museum, 2009.

Darwin og religionen - generelt

Niels Henrik Gregersen (red.), Naturvidenskab og livssyn, København 1993. Heri 4 artikler om Darwin og Darwinisme i historisk og nutidigt perspektiv.

Holsten Fagerberg & Carl Reinhold Bråkenhielm, Den dolde artisten. Om darwinismen, skapelsestro, mening och slump, Stockholm 2003.

Jakob Wolf, Rosens råb. Intelligent design i naturen. Opgør med darwinismen, Frederiksberg 2006.

Jesper Hoffmeyer, Tro på tvivl - kritik af religiøs og videnskabelig ufornuft, København 2008.

Niels Henrik Gregersen, Darwin og kristendommen, Haderslev Stiftsbog 2009, s. 80-89.

- Interdisciplinary Evolutionary Studies ved Århus Universitet, med links til Darwinarkivet og Evolution Today.

Ted Peters, Martinez Hewlett, udg., Theological and scientific commentary on Darwin's Origin of species, Nashville 2008.

Gå eventuelt på nettet efter artikler af Arthur Peacocke, John Haught, og Holmes Rolston III.

Darwindebatten i Danmark - videnskab og litteratur

Niels Henrik Gregersen & Peter C. Kjærgaard, „Darwin and the divine experiment : Religious responses to Darwin in Denmark 1859-1909, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology 63:2, 2009, s. 140-161 (download Gregersen & Kjærgaard PDF).

Kjærgaard Peter C. og Gregersen, Niels Henrik, "Darwinism comes to Denmark - The early Danish reception of Charles Darwin's Origin of Species", Ideas in History 1, no. 1-2, 2006, 151-176 (download Gregersen, Kjærgaard og Henrik PDF).

Møller, Jes Fabricius, "Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900", Historisk Tidsskrift, bd. 100, (2000), s. 69-91. (download Møller PDF).

Mike Robson, "Bemærkninger til J. Fabricius Møller: "Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 ," Historisk Tidsskrift, bd. 101 (2001).

Stangerup, Hakon, J. P. Jacobsen. " - at gribe Lyren eller Mikroskopet", i Hakon Stangerup og F.J. Billeskov Jansen (red.) Dansk Litteratur Historie - Bind 3 - Fra Georg Brandes til Johannes V. Jensen, 2. udgave, s. 58-95. Politikens Forlag, København 1967.

Jansen, F.J. Billeskov, Nyrealisterne. Halvfemseropgør og hverdagsrealisme, i Hakon Stangerup og F.J. Billeskov Jansen (red.), Dansk Litteratur Historie, Bind 3, "Fra Georg Brandes til Johannes V. Jensen", 2. udgave, s. 471-513. Politikens Forlag, København 1967.

Robson, Mike, Darwinismen i Danmark: debatten i offentlig sammenhæng, i Naturens verden nr. 7, 1982, s. 224-236.

Robson, Mike, Darwinismens modtagelse i Norden, i Bonde, Niels og Henrik Stangerup: Naturens historiefortællere 1, Udviklingsideens historie Fra Platon til Darwin, s. 365-382, GAD, Vojens 1985.

Sørensen, Bengt Algot, J. P. Jacobsens problemfyldte vitalisme, i Kritik. Vol. 171. Gyldendal 2004, København, s. 36-41.

Koch, Carl Henrik, Filosofi og teologi, i Kjærgaard, Peter C. (red.) Lys over landet - Dansk Naturvidenskabs Historie, bind 3, s. 343-461, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2006.

Jespersen, P.H.: Darwinisme og Kristendom, Gads Danske Magasin, Aarg. 42, 1947, s. 471-481.

Robson, Mike: Darwinismens modtagelse i Norden, i Bonde, Niels og Henrik Stangerup, Naturens historiefortællere 1, Udviklingsideens historie Fra Platon til Darwin, s. 365-382, Gad, Vojens 1985.