Max Weber

Den protestantiske etik og kapitalismens ånd

Max Weber (1864-1920) blev en af det tyvende århundredes mest banebrydende forskere og regnes ofte som en af grundlæggerne af den moderne sociologi. I virkeligheden var Weber - populært kaldet "den omvendte Karl Marx" - samfundsteoretiker i den videst mulige betydning af dette ord og inddrog uden tøven hjælpevidenskaber som statskundskab, økonomi, historie og teologi. Udover at have præget betydningen af begreber som "idealtype" og "videnskabernes værdifrihed", er Weber kendt for sine skarpe analyser af, hvordan bestemte fortolkninger af tilværelsen er medbestemmende for de menneskelige handlemønstre. Ikke mindst har det berømte hovedværk Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (1904) haft stor betydning for det almindelige billede af sammenhængen mellem protestantismen og den særlige vestlige form for rationalitet, der viser sig i fænomener som kapitalisme og bureaukrati. Webers arbejde er således et skoleeksempel på en videnskabelig landvinding, der har haft afgørende betydning for opfattelsen af kristendommen.

Litteratur

Hovedværk:

Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 1904), Nansensgade Antikvariat, København 1995.

Sekundærlitteratur:

Balling, Jakob, "Et blik på Max Weber." i Historisk kristendom. Artikler og afhandlinger i udvalg. Anis. København 2003.

Bruun, Hans Henrik, "Max Weber. Det moderne samfunds teoretiker" i 50 Samfundstænkere. Gyldendal: København 2009.

Kjærgaard, Niels, "Max Weber, Religion og Samfund" i Fra modernitet til Pluralism. Nation-folk-stat-kirke i det 20århundredes Europa. Anis: København 2008.

Randall Collins, Max Weber - personen og forfatterskabet. Hans Reitzels Forlag.: København 2000.