Kursus: Hellig krig - i jødedom, kristendom og islam – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Formidling > Gymnasieskolen > Kursus: Hellig krig - ...

Hellig krig - i jødedom, kristendom og islam  

OBS: Kurset er afholdt.
Kursus for gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen
12.- 13. november 2015

Med oplæg af:

  • Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier Lars Erslev Andersen
  • Lektor i Teoretisk Pædagogik, Aalborg Universitet Mette Buchardt
  • Professor MSO i Islamstudier, Det Teologiske Fakultet Thomas Hoffmann
  • Lektor i Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet Niels Kastfelt
  • Phd.-studerende, Det Teologiske Fakultet Michael Perlt
  • Lektor i Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet Carsten Selch Jensen


Du må ikke slå ihjel i Guds navn – eller må du? Dette spørgsmål har mennesker tumlet med siden tidernes morgen. Men måske er krigen ligefrem en uundgåelig del af det at være menneske, hvad enten den er begrundet i religiøse forestillinger eller i ideer om individers eller nationers frihed og uafhængighed. Hvad er imidlertid mere specifikt argumenterne for hellige eller retfærdige krige?

Kurset omhandler Bibelens og Koranens argumenter for vold såvel som forskellige epokers, kulturers og religioners refleksioner over krigen og dens legitimitet. Hvor er henholdsvis de afgørende brud og kontinuiteten mellem de forskellige religioner, og hvordan har begrundelserne varieret gennem historien fra oldtiden helt frem til den moderne globaliserede verden. Et centralt tema på kurset vil være religionernes ofte uerkendte indflydelse på de moderne sekulære refleksioner over krigen, samt det provokerende spørgsmål, om der er for meget eller for lidt krig i verden?

Workshops og undervisningsforløb 

Udover de introducerende foredrag tilbyder kurset også nogle refleksioner over de pædagogiske udfordringer ved at undervise i dette stof. I forlængelse heraf vil der være workshops begge dage, hvor deltagerne i fællesskab med underviserne arbejder med forholdet mellem religion og krig, diskuterer korte udvalgte tekster, samt drøfter konkrete undervisningsforløb. Teksterne til kurset vil blive tilsendt som et elektronisk kompendium forud for kurset. Et centralt element i disse workshops vil være idé- og erfaringsudvekslingen deltagerne imellem. Efter afholdelsen af kurset skal kursets diskussioner omsættes til et inspirationsrum på Det Teologiske Fakultets elektroniske ressourceportal.

Kurset er tværfagligt tilrettelagt og har særlig relevans for fagene: Historie, religion, filosofi, samfundsfag, KS-faggruppen, mediefag og KLM.

Tilmelding og pris 

Kurset koster 1500 kr. inklusiv frokost og kaffe begge dage. Tilmeldingsfrist 1.september. Begrænset antal pladser. For yderligere information om kursets indhold kontakt lektor Carsten Selch Jensen, Afdeling for Kirkehistorie: csj@teol.ku.dk / 61 71 18 90 eller  lektor Anders Holm, Afdeling for Systematisk Teologi: aho@teol.ku.dk / 50 91 99 23. For spørgsmål til tilmelding og den praktiske afvikling kontakt sekretær Bjarne Still Laurberg: bsl@sk.ku.dk / 33 76 69 00. Sidstnævnte kan også være behjælpelig med forslag til hoteller nær fakultetet. 

Der er lukket for tilmelding. 

Kurset foregår på:

Det Teologiske Fakultet
Københavns Universitet
Købmagergade 44-46
1150 København K